Ta strona wykorzystuje ciasteczka w celu prowadzenia statystyk. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby [dowiedzieć się więcej], w tym jak zarządzać plikami cookies. Rozumiem

Projekty Unijne

 

 

Tytuł projektu: Pracownia badań innowacyjnych metod diagnostyczno-terapeutycznych edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i weryfikacją kliniczną ich skuteczności

Krótki opis projektu

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego (laboratorium) przeznaczonego głównie do badań nad innowacyjnym modelem rehabilitacji pacjentów w wieku dziecięcym z MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym) z wykorzystaniem robotów. Realizacja celu będzie możliwa poprzez zakup aparatury badawczej oraz usług B+R. Aparatura zostanie uzupełniona o system informatyczny do zbierania i przetwarzania danych biometrycznych, w tym generowania statystyk i analizowanie metadanych opisowych. Laboratorium pozwoli na wykonanie badań i sprawdzenie opracowanych metod diagnostycznych pacjentów w warunkach rzeczywistych. Projekt będzie realizowany przy wsparciu finansowym z Unii Europejskiej.

Wartość projektu: 2 958 084,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 191 285,00 zł

Numer umowy o dofinasowanie: POIR.02.01.00-00-0315/16-00


Tytuł projektu: Utworzenie laboratorium badawczego metod rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu

Krótki opis projektu

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego (laboratorium) przeznaczonego do realizacji  badań  nad wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań z zakresu biomechaniki tj. zrobotyzowanych urządzeń  do reedukacji chodu, diagnostycznych urządzeń pomiarowych.  Realizacja celu będzie możliwa  poprzez zakup niezbędnej aparatury badawczej i uzupełniona o system informatyczny do zbierania i przetwarzania danych biometrycznych, w tym generowania statystyk i analizowanie metadanych opisowych. Laboratorium pozwoli na wykonanie badań i sprawdzenie opracowanych metod diagnostycznych  pacjentów w warunkach rzeczywistych. Projekt będzie realizowany przy wsparciu finansowym z Unii Europejskiej.

Wartość projektu: 5 418 900,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 378 805,00 zł

Numer umowy o dofinasowanie: POIR.02.01.00-00-0102/16-00


 

Realizacja projektu „Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej  z rehabilitacją narządu ruchu”

Beneficjent: PHU TECHNOMEX SP. Z O.O.

Celem projektu jest: utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej  z rehabilitacją narządu ruchu

Krótki opis projektu:

Projekt umożliwi wdrożenie na rynku innowacyjnej na skalę krajową metody rehabilitacji kardiologicznej.

Wartość projektu: 3 263 610,03 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  1 990 802,06 PLN

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa:  3  Konkurencyjność  Przedsiębiorstw

Działanie 3.7. Wzrost konkurencyjności  MŚP

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


Gliwice, 11 czerwiec 2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/9.2.6/II/Technomex/2018

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Zwiększenie dostępności wysokich jakościowo świadczeń rehabilitacyjnych, zgodnych z potrzebami osób niesamodzielnych.” dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik 2 do zapytania ofertowego

Załącznik 3 do zapytania ofertowego


Gliwice, 27 kwiecień 2018

 

OFERTA PRACY nr 2.1/1.2/BB/Technomex/2018

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - firma PHU Technomex sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do aplikowania w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę zgodnie z pkt I niniejszej oferty pracy.

Oferta pracy.pdf - rekrutacja zakończona


Gliwice, 27 kwiecień 2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.1/1.2/BB/Technomex/2018

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - firma PHU Technomex sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert zgodnych z pkt I niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe.pdf

Zapytanie ofertowe.doc

Informacja o wyborze ofert


Gliwice, 02 marzec 2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2/2.1/P/Technomex/2018

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Pracownia badań innowacyjnych metod diagnostyczno-terapeutycznych edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i weryfikacją kliniczną ich skuteczności, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie.doc

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Załącznik 1 do oferty.doc

Informacja o wydłużeniu naboru ofert 

Informacja o wyborze oferty


 Gliwice, 30 styczeń 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2.1/P/Technomex/2018

 

 

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Pracownia badań innowacyjnych metod diagnostyczno-terapeutycznych edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i weryfikacją kliniczną ich skuteczności, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

 

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 do wzoru oferty.doc

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie.doc

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Informacja o wyborze oferty


 Gliwice, 30 styczeń 2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2.1/P/Technomex/2018

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Pracownia badań innowacyjnych metod diagnostyczno-terapeutycznych edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i weryfikacją kliniczną ich skuteczności, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 do wzoru oferty.doc

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie.doc

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Informacja o wyborze oferty


Gliwice, 26 styczeń 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/3.7/Technomex/2018

 

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Technomex Załącznik 1 do oferty.doc

Technomex Załącznik 1 do oferty

Technomex Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie.doc

Technomex Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie

Technomex Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Technomex Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Technomex zapytanie ofertowe EKG komputerowe

Informacja o wyborze oferty


 Gliwice, 12 styczeń 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2.1/P/Technomex/2018

 

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Pracownia badań innowacyjnych metod diagnostyczno-terapeutycznych edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i weryfikacją kliniczną ich skuteczności, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Załącznik 1 do wzoru oferty.doc

Załącznik 1 do wzoru oferty

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie.doc

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty

Załącznik 3 do zapytania - Wzór umowy

Zapytanie ofertowe - bieżnia

2.2.1.P - wyjaśnienia dot. równoważności

Unieważnienie


Gliwice, 05 styczeń 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/5/2.1/P/Technomex/2018

 

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Pracownia badań innowacyjnych metod diagnostyczno-terapeutycznych edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i weryfikacją kliniczną ich skuteczności, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Załącznik 1 do wzoru oferty.doc

Załącznik 1 do wzoru oferty

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie.doc

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty

Załącznik 3 do zapytania - Wzór umowy

Zapytanie ofertowe - platformy

4.5.2.1.P - wyjaśnienia dot. równoważności

Informacja o wyborze oferty


Gliwice,05 stycznia 2018

 

 

Realizacja projektu „Egzoszkielet do wielopłaszczyznowej rehabilitacji kończyn górnych w środowisku wirtualnym z siłowym sprzężeniem zwrotnym”

 

Beneficjent: PHU Technomex Sp. Z o.o.

 

Krótki opis projektu:

Rezultatem projektu będzie powstanie nowego produktu – egzoszkieletu do wielopłaszczyznowej rehabilitacji kończyn górnych w środowisku wirtualnym z siłowym sprzężeniem zwrotnym oraz do diagnostyki możliwości ruchowych pacjentów z niedowładami kończyn.

Projekt polega na opracowaniu konstrukcji egzoszkieletu charakteryzującego się wyposażeniem go w system EMG mierzący poziom napięcia mięśniowego, dzięki któremu możliwe będzie sterowanie robotem przez pacjenta oraz bieżący pomiar postępów rehabilitacji. Jest to rozwiązanie dotychczas niestosowane w egzoszkieletach do rehabilitacji kończyny górnej. Produkt zostanie wdrożony do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie jego produkcji i sprzedaży przy wykorzystaniu własnych zasobów.

 

Wartość projektu: 3 555 552.61 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich:  2 471 772.14 PLN


Program operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” – Program Innoneuropharm

w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 


 

Realizacja projektu „Wdrożenie systemu informatycznego w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych”

Beneficjent: PHU TECHNOMEX SP. Z O.O.

Celem projektu jest: wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności gospodarczej

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w procesach biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca będzie mógł prowadzić procesy zarządcze, operacyjne i pomocnicze w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi ich optymalizacja i automatyzacja. W ramach projektu zostanie wdrożony zintegrowany system klasy ERP oraz elektroniczny obieg dokumentów. Innowacyjność rozwiązania polega na zintegrowaniu poszczególnych obszarów działalności biznesowej w jeden zsynchronizowany system informatyczny pełnej wymiany i analizy informacji oraz zastosowaniu innowacyjnych technologii. Inwestycja objęta projektem wpisuje się w model działania B2B i B2E. Zakres projektu obejmuje zakup niezbędnych wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, usług oraz szkoleń z obsługi systemu informatycznego.

Wartość projektu: 1 036 530,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 474 938,50 PLN


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP

Działanie 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.


Gliwice, 03 październik 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2017/U12

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrążenie systemu informacyjnego w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych, dla którego Zamawiający otrzyma dofinansowanie w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjnego w działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe - Tablety

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Załącznik 1 do oferty.doc

Informacja o wyborze oferty


Gliwice, 03 październik 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2017/U11

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrążenie systemu informacyjnego w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych, dla którego Zamawiający otrzyma dofinansowanie w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjnego w działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe - Licencje serwerowa i SQL

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Załącznik 1 do oferty.doc

Informacja o wyborze oferty


Gliwice, 03 październik 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2017/U10

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrążenie systemu informacyjnego w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych, dla którego Zamawiający otrzyma dofinansowanie w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjnego w działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe - Portal Serwisowy

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Załącznik 1 do oferty.doc

Informacja o wyborze oferty


Realizacja projektu „Zwiększenie rozpoznawalności marek produktowych Spółki TECHNOMEX na rynkach zagranicznych poprzez udział w

branżowym programie promocji”

Beneficjent: PHU Technomex Sp. Z o.o.

 

Krótki opis projektu:

Przedmiotem niniejszego projektu jest udział Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego TECHNOMEX Sp. z o.o.

w programie promocji branży sprzętu medycznego poprzez podejmowanie działań mających na celu

zwiększenie rozpoznawalności marki TECHNOMEX na rynkach zagranicznych oraz rozszerzenie dotychczasowej działalności

eksportowej, w efekcie czego przewidywany jest wzrost wolumenu sprzedaży eksportowej.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania promocyjne:

1. Udział w charakterze wystawcy w działaniach targowych

2. Zakup usług doradczych w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne

3. Zakup usług szkoleniowych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy

 

Wartość projektu: 1 087 443.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 663 075.00 PLN


Program operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


Gliwice, 19 wrzesień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2017/U8

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrążenie systemu informacyjnego w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych, dla którego Zamawiający otrzyma dofinansowanie w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjnego w działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe - Licencje serwerowa i SQL

Załącznik 1 do oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty

Unieważnienie


Gliwice, 18 wrzesień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 15/3.7/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku do pobrania poniżej:

15.3.7.Technomex Zapytanie ofertowe - Platformy

Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 1 do oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Informacja o wyborze oferty


Gliwice, 18 wrzesień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 14/3.7/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku do pobrania poniżej:

14.3.7.Technomex Zapytanie ofertowe - Bieżnia

Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 1 do oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Informacja o wyborze oferty


Gliwice, 18 wrzesień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 13/3.7/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku do pobrania poniżej:

13.3.7.Technomex Zapytanie ofertowe - Urządzenie do treningu ekscentrycznego

Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 1 do oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Informacja o wyborze oferty


 ​Gliwice, 18 wrzesień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 12/3.7/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku do pobrania poniżej:

12.3.7.Technomex Zapytanie ofertowe - Zestaw GPS

Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 1 do oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Informacja o wyborze oferty


 ​Gliwice, 18 wrzesień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/3.7/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku do pobrania poniżej:

11.3.7.Technomex Zapytanie ofertowe - Zestaw do oceny izokinetycznej

Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 1 do oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Informacja o wyborze oferty


Gliwice, 18 wrzesień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 10/3.7/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku do pobrania poniżej:

10.3.7.Technomex Zapytanie ofertowe - System do treningu kardiologicznego

Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 1 do oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Informacja o wyborze oferty


Gliwice, 14 wrzesień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2017/U9

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrążenie systemu informacyjnego w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych, dla którego Zamawiający otrzyma dofinansowanie w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjnego w działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe - Tablety

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Załącznik 1 do oferty.doc

Odpowiedzi na pytania

Aktualizacja - 2017/U9 Zapytanie ofertowe - Tablety

Unieważnienie


Gliwice, 14 wrzesień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2017/U7

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrążenie systemu informacyjnego w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych, dla którego Zamawiający otrzyma dofinansowanie w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjnego w działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe - Portal Serwisowy

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Załącznik 1 do oferty.doc

Ogłoszenie o zmianie

Aktualizacja - 2017/U7 Zapytanie ofertowe - Portal Serwisowy

Unieważnienie


Gliwice, 11 sierpień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 12/14/2.1/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie laboratorium badawczego metod rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

12.14.2.1.Zapytanie ofertowe - Koncepcje

Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Ogłoszenie o zmianie

Aktualizacja - 12.14.2.1.Zapytanie ofertowe - Koncepcje

Aktualizacja - Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Aktualizacja - Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Aktualizacja - Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Informacja o wyborze


Gliwice, 11 sierpień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 9/2.1/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie laboratorium badawczego metod rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

9.2.1.Zapytanie ofertowe - System informatyczny

Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Ogłoszenie o zmianie

Aktualizacja - 9.2.1.Zapytanie ofertowe - System informatyczny

Aktualizacja - Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty

Aktualizacja - Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Aktualizacja - Załącznik 3 do zapytania - Wzór umowy

Informacja o wyborze


Gliwice, 09 sierpień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 9/3.7/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku do pobrania poniżej:

9.3.7.Technomex Załącznik 1 do oferty

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie

Zapytanie ofertowe - Defibrylator

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zmianie

Aktualizacja - Zapytanie ofertowe - Defibrylator

Aktualizacja - Załącznik 1 do oferty.doc

Aktualizacja - Załącznik 1 do oferty

Ogłoszenie o zmianie 2

Aktualizacja 2 - Zapytanie ofertowe - Defibrylator

Informacja o wyborze oferty


Gliwice, 09 sierpień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 8/3.7/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku do pobrania poniżej:

8.3.7.Technomex Załącznik 1 do oferty

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie

Zapytanie ofertowe - Platformy

Unieważnienie


Gliwice, 09 sierpień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 7/3.7/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku do pobrania poniżej:

7.3.7.Technomex Załącznik 1 do oferty

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie

Zapytanie ofertowe - Bieżnia

Unieważnienie


Gliwice, 09 sierpień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/3.7/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku do pobrania poniżej:

6.3.7.Technomex Załącznik 1 do oferty

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie

Zapytanie ofertowe - Urządzenie do treningu ekscentrycznego

Unieważnienie


Gliwice, 09 sierpień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/3.7/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku do pobrania poniżej:

5.3.7.Technomex Załącznik 1 do oferty

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie

Zapytanie ofertowe - Zestaw GPS

Unieważnienie


Gliwice, 09 sierpień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/3.7/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku do pobrania poniżej:

4.3.7.Technomex Załącznik 1 do oferty

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie

Zapytanie ofertowe - Zestaw do prób wysiłkowych

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zmianie

Aktualizacja - Zapytanie ofertowe - Zestaw do prób wysiłkowych

Aktualizacja - Załącznik 1 do oferty.doc

Aktualizacja - Załącznik 1 do oferty

Ogłoszenie o zmianie 2

Aktualizacja 2 - Zapytanie ofertowe - Zestaw do prób wysiłkowych 

Informacja o wyborze oferty


Gliwice, 09 sierpień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/3.7/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku do pobrania poniżej:

3.3.7.Technomex Załącznik 1 do oferty

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy.pdf

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.pdf

Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie.pdf

Zapytanie ofertowe - Zestaw do oceny izokinetycznej

Unieważnienie


Gliwice, 09 sierpień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/3.7/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczególnie opis przemiotu postępowania znajduje się w załączniku do pobrania poniżej:

2.3.7.Technomex Załącznik 1 do oferty.pdf

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załacznik 1 do zapytania Oświdczenie

Zapytanie ofertowe - System do trenigu kardologicznego

Unieważnienie


Gliwice, 09 sierpień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/3.7/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku do pobrania poniżej:

1.3.7.Technomex Załacznik 1 do oferty

Załącznik 1 do zapytania Oświdczenie

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Zapytanie ofertowe - EKG komputerowe

Odpowiedzi na pytanie 

Ogłoszenie o zmianie

Aktualizacja - Zapytanie ofertowe - EKG komputerowe

Aktualizacja - Załacznik 3 do zapytania Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie 2

Aktualizacja 2 - Zapytanie ofertowe - EKG  komputerowe

Informacje o wyborze oferty


Gliwice, 22 czerwca 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/9.2.6/TECHNOMEX/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Rozwój regionalnych usług rehabilitacyjnych służących przywracaniu i/lub poprawie zdrowia krokiem do deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi.”, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Treść zapytania ofertowego


PHU Technomex Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Rozwój regionalnych usług rehabilitacyjnych służących przywracaniu i/lub poprawie zdrowia krokiem do deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi.”

Poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz pacjentów po przebytym udarze mózgu ze społeczeństwa dzięki sprawnym i efektywnym działaniom rehabilitacyjnym przyspieszającym ich powrót do sprawności.

Wartość dofinansowania: 1 697 015,24 PLN (1 551 035,44 PLN z UE oraz 145 979,80 PLN z Krajowych środków publicznych)

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


Gliwice, 24 maja 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/33/2017

 

ORGANIZACJA UDZIAŁU W TARGACH FIME 2017

W związku z realizacją projektu w ramach działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” , Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Dane składającego zapytanie ofertowe:
PHU Technomex Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
NIP 6310000138 KRS 0000127793
Przedmiot działalności zmawiającego
32, 50, z, produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Opis przedmiotu zapytania ofertowego:
W związku z planowanym udziałem Zamawiającego w targach FIME 2017 w Orlando w dniach 8-10 sierpnia 2017 (dalej również jako „Targi”) ogłaszamy zapytanie ofertowe na realizację wymienionych poniżej usług:

 • Wynajem powierzchni wystawienniczej;
 • Zabudowa stoiska
 • Obsługa techniczna stoiska
 • Transport eksponatów

Zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 - Wykaz usług

Wybór oferty

 


Gliwice, 11 maja 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2.1/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie laboratorium badawczego metod rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Treść zapytania ofertowego


Gliwice, 11 maja 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2.1/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie laboratorium badawczego metod rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Treść zapytania ofertowego

Wydłużenie terminu składania ofert i zmiana w treści ogłoszenia


Gliwice, 11 maja 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2.1/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie laboratorium badawczego metod rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Treść zapytania ofertowego


 

Gliwice, 11 maja 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2.1/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie laboratorium badawczego metod rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Treść zapytania ofertowego


Gliwice, 11 maja 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2.1/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie laboratorium badawczego metod rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Treść zapytania ofertowego


 

Gliwice, 11 maja 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2.1/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie laboratorium badawczego metod rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Treść zapytania ofertowego


Gliwice, 28 kwietnia 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/33/2017

ZAKUP USŁUGI DORADCZEJ DOTYCZĄCEJ WEJŚCIA TECHNOMEX NA RYNKI PERSPEKTYWICZNE – USA ORAZ CHINY

W związku z realizacją projektu w ramach działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” , Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Nr umowy: POIR.03.03.03-24-0007/16-00

Dane składającego zapytanie ofertowe

 • PHU Technomex Sp. z o.o.
 • Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
 • NIP 631 000 01 38 KRS 0000127793

Opis przedmiotu zapytania ofertowego

 • Zakup usługi doradczej dotyczącej wejścia TECHNOMEX na rynek perspektywiczny – USA,
 • Zakup usługi doradczej dotyczącej wejścia TECHNOMEX na rynek perspektywiczny – CHINY

Treść zapytania ofertowego

Wyniki


Realizacja projektu „Zwiększenie rozpoznawalności marek produktowych Spółki TECHNOMEX na rynkach zagranicznych poprzez udział w branżowym programie promocji”.

Beneficjent: PHU Technomex Sp. z o.o.

Krótki opis projektu: Przedmiotem niniejszego projektu jest udział Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego TECHNOMEX Sp. z o.o. w programie promocji branży sprzętu medycznego poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie rozpoznawalności marki TECHNOMEX na rynkach zagranicznych oraz rozszerzenie dotychczasowej działalności eksportowej, w efekcie czego przewidywany jest wzrost wolumenu sprzedaży eksportowej.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania promocyjne:

1. Udział w charakterze wystawcy w działaniach targowych

2. Zakup usług doradczych w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne

3. Zakup usług szkoleniowych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy

Wartość projektu: 1 087 443.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 663 075.00 PLN

Program operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


Gliwice, 23.02.2017 r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: finanse@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 2017/U2

Na zakup 22 tabletów wraz z klawiaturą i etui

Treść zapytania ofertowego

Załącznik 1

Załącznik 2

Wynik zapytania ofertowego


Gliwice, 23.02.2017 r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: finanse@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 2017/U1

Na zakup systemu antyspamowego i antywirusowego

Treść zapytania ofertowego

Załącznik 1

Załącznik 2

Wybór oferty


 

Gliwice, 23.12.2016r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: finanse@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 2016/U6

Na migrację danych aktualnie gromadzonych i przetwarzanych w systemie Perfect Expert

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Ogłoszenie wyników


Gliwice, 23.12.2016r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: finanse@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 2016/U5

Na zakup macierzy dyskowej niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa danych

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Ogłoszenie wyników


Gliwice, 15.12.2016r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: finanse@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 2016/U4

Na zakup macierzy dyskowej niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa danych

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o unieważnieniu


 

Gliwice, 9.12.2016r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: mgrossy@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 2016/U3

Na migrację danych aktualnie gromadzonych i przetwarzanych w systemie Perfect Expert

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o unieważnieniu postepowaniaGliwice,  28.10.2016r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: mgrossy@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 4/33/2016

Zakup usługi transportu i spedycji eksponatów wraz z ubezpieczeniem

Szczegóły w załączniku


Gliwice,  28.10.2016r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: mgrossy@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 3/33/2016

Wynajem powierzchni wystawienniczej podczas targów MEDICA 2016

Szczegóły w załączniku


Gliwice,  28.10.2016r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: mgrossy@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 2/33/2016

Wynajem zabudowy targowej wraz z obsługą techniczną na targi MEDICA 2016

Szczegóły w załączniku


Gliwice,  28.10.2016r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: mgrossy@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 1/33/2016

Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych drukowanych anglojęzycznych

Szczegóły w załączniku


Gliwice, 28.10.2016r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: mgrossy@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350


Zapytanie ofertowe 2016/U2

Na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu ERP dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowego i usługowego oraz przeszkolenie użytkowników.

Szczegóły w załączniku

Wybór oferty


Gliwice,  14.10.2016r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: finanse@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 2016/U1

Zakup zintegrowanego systemu ERP dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowego i usługowego

 

W związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.3. – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne ogłaszamy niniejszym nabór ofert.

Niniejsze postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Szczegóły w załącznikach:


ZAPYANIE OFERTOWE

Gliwice, dn. 14.06.2016r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:  
Nocleg dla dwóch pracowników przedsiębiorcy na targi MEDICA 2016, 14-17 Listopada 2016, Dusseldorf/Niemcy 
Zakup dokonany jest w ramach:

 • oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
 • działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
 • poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 

Specyfikacja:
Hotel:
Ilość miejsc hotelowych :  2 (osobne łóżka)
Dzień przyjazdu: 13.11.2016
Dzień wyjazdu: 17.11.2016
Lokalizacja:  ESSEN, Niemcy
Internet: dostępny w pokoju
Parking: 1 miejsce

Złożona oferta powinna zawierać:

 • datę sporządzenia,
 • cenę, 
 • termin ważności oferty
 • potwierdzenie spełnienia powyższych warunków 


Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: export@technomex.pl, lub dostarczona do siedziby zamawiającego:

PHU TECHNOMEX Sp. z o.o.
ul. Szparagowa 15
44-141 Gliwice
Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.technomex.pl


Termin składania ofert upływa w dniu 16 czerwca 2016 roku do godz. 10:00. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

LP Nazwa Waga - ilość punktów
1 Cena 100
  Razem 100

Wybór oferty dokumentowany zostanie protokołem, do którego załączone zostaną zebrane oferty. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu  o ustalone kryteria.

Szczegóły w załączniku


Gliwice dn. 06.10.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na

1. Wynajęcie powierzchni wystawienniczej (40 m2)

2. Wynajem zabudowy dla tej powierzchni wystawienniczej

3. Usługa w zakresie obsługi technicznej, w tym nagłośnienia i oświetlenia

W ramach udziału w targach MEDICA 2014, 12-15 listopada 2014, Dusseldorf

Zakup dokonany jest w ramach realizacji Branżowego programu promocji branży produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej - Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Tytuł Projektu: „WZROST UDZIAŁU EKSPORTU PRODUKTÓW FIRMY TECHNOMEX”

Szczegóły w załączniku

 


                

                                                                              Gliwice dn. 06.10.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na

- Przelot dla pracownika przedsiębiorcy

na targi ARAB HEALTH 2015, 26-29 stycznia 2015, Dubaj

Zakup dokonany jest w ramach realizacji Branżowego programu promocji branży produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej - Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Tytuł Projektu: „WZROST UDZIAŁU EKSPORTU PRODUKTÓW FIRMY TECHNOMEX”

Szczegóły w załączniku

 


Gliwice 18.09.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Firma Technomex Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, w związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do produkcji profesjonalnych basenów rehabilitacyjnych” zwraca się z prośba o przedstawienie oferty cenowej na zakup specjalistycznych narzędzi do montażu basenu.

Szczegóły w załączniku


Gliwice 16.09.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Firma Technomex Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, w związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do produkcji profesjonalnych basenów rehabilitacyjnych” zwraca się z prośba o przedstawienie oferty cenowej na zakup oprogramowania do sterowania basenem wraz z dokumentacją.

           

Szczegóły w załączniku


Gliwice 16.09.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Firma Technomex Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, w związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do produkcji profesjonalnych basenów rehabilitacyjnych” zwraca się z prośba o przedstawienie oferty cenowej na zakup urządzenia do pakowania i zabezpieczania basenu na czas transportu.

           

Szczegóły w załączniku

 


Gliwice dn. 04.09.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na

- Przejazd oraz nocleg dla pracownika przedsiębiorcy

na targi ARAB HEALTH 2015, 26-29 stycznia 2014, Dubaj

Zakup dokonany jest w ramach realizacji Branżowego programu promocji branży produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej - Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Tytuł Projektu: „WZROST UDZIAŁU EKSPORTU PRODUKTÓW FIRMY TECHNOMEX”

Szczegóły w załączniku.

 


Przedsiębiorstwo PHU TECHNOMEX Sp. z o.o. stawiając na doskonalenie i rozszerzenie oferty handlowej dla naszych klientów bierze udział w jednym z projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Opis projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.                  

 „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do produkcji profesjonalnych basenów rehabilitacyjnych”


Beneficjent: PHU TECHNOMEX Sp. z o.o.

Wartość dofinansowania: 216.000 PLN

Wartość projektu: 447.200 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 


„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

„WZROST UDZIAŁU EKSPORTU PRODUKTÓW FIRMY TECHNOMEX”

Firma PHU Technomex Sp. z o.o. wzięła udział w targach EXPOMED Eurasia Stambuł w dniach 03-06.04.2014r. w ramach Branżowego Programu Promocji o charakterze ogólnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TECHNOMEX Sp. z o.o.

Wartość dofinansowania: 47.250,00 PLN

Wartość projektu:  77.490,00 PLN

Nr umowy: POIG.06.05.02-00-551/13-00


Oś priorytetowa 6 – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.5 – Promocja polskiej gospodarki

Poddziałanie 6.5.2 – Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Gospodarki


Gliwice dn. 23.04.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: 

- nocleg dla dwóch pracowników przedsiębiorcy

na targi MEDICA 2014, 11-15 listopada 2014, Dusseldorf

Zakup dokonany jest w ramach realizacji Branżowego programu promocji branży produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej - Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Tytuł Projektu: „WZROST UDZIAŁU EKSPORTU PRODUKTÓW FIRMY TECHNOMEX”

Szczegóły w załączniku


                         Gliwice dn. 22.04.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: 

1. Wynajęcie powierzchni wystawienniczej (9 m2)

2. Wynajem zabudowy dla tej powierzchni wystawienniczej

3. Usługa w zakresie obsługi technicznej, w tym nagłośnienia i oświetlenia

W ramach udziału w targach FIME 2014, 06-08 sierpnia 2014, Miami

Zakup dokonany jest w ramach realizacji Branżowego programu promocji branży produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej - Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Tytuł Projektu: „WZROST UDZIAŁU EKSPORTU PRODUKTÓW FIRMY TECHNOMEX”

Szczegóły w załączniku


Gliwice dn. 15.04.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: 

- Przejazd oraz nocleg dla pracownika przedsiębiorcy

na targi FIME 2014, 06-08 sierpnia 2014, Miami

Zakup dokonany jest w ramach realizacji Branżowego programu promocji branży produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej - Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Tytuł Projektu: „WZROST UDZIAŁU EKSPORTU PRODUKTÓW FIRMY TECHNOMEX”

Szczegóły w załączniku


                Gliwice dn. 24.02.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na

- Zakup usługi transportu i spedycji eksponatów wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną

na targi EXPOMED 2014, 03-06 kwietnia 2014, Istambuł/Turcja (Tereny Wystawowe „TÜYAP FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTER” – Istambuł/Turcja).

Zakup dokonany jest w ramach realizacji programu promocji o charakterze ogólnym na terenie Turcji - Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Tytuł Projektu: „Wzrost udziału eksportu produktów firmy Technomex”

Szczegóły w załączniku


                               Gliwice dn. 24.02.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na

- Przejazd oraz nocleg dla pracownika przedsiębiorcy

na targi EXPOMED 2014, 03-06 kwietnia 2014, Istambuł/Turcja (Tereny Wystawowe „TÜYAP FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTER” – Istambuł/Turcja).

Zakup dokonany jest w ramach realizacji programu promocji o charakterze ogólnym na terenie Turcji - Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Tytuł Projektu: „Wzrost udziału eksportu produktów firmy TECHNOMEX”

 

Szczegóły w załączniku

 


17.12.2013r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: biuro@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 6 – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

 • Działanie 6.5 – Promocja polskiej gospodarki
 • Poddziałanie 6.5.2 – Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Gospodarki

Nr umowy UDA.POIG.06.05.02-00-090/12-00

Niniejszym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zabudowę stoiska wystawowego o pow 12m2 ,podczas targów medycznych ARAB HEALTH w Dubaju w dniach 27-30.01

 • Założenia
 • wykładzina dywanowa
 • zaplecze gospodarcze z drzwiami
 • Monitor LED min 40”
 • lada informacyjna
 • Krzesło barowe, stół, stojaki na foldery
 • Chętnie rozpatrzymy również propozycję innych rozwiązań zabudowy stoiska.

 

Zwracamy się również z prośbą o oferty na usługę w zakresie obsługi technicznej, w tym nagłośnienia i oświetlenia

Oferty proszę składać do dnia: 22.12.2013r. W formie elektronicznej na adres mailowy: mlos@technomex.pl lub w formie tradycyjnej na adres siedziby. Oferta powinna zawierać cenę końcową ( uwzględniająca wszystkie koszty dodatkowe)

 


Zapytanie ofertowe 2013/E2

 

Zamawiający:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: biuro@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

 

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Nr umowy UDA-POIG.08.02.00-24-031/13-00 "Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B celem optymalizacji wymiany handlowej pomiędzy PHU TECHNOMEX Sp. z o.o. i partnerami"

 

Ogólne warunki związane z ofertą:
Oferty należy składać do dnia 30.11.2013 na adres mlos@technomex.pl lub jfranczyk@technomex.pl bądź w siedzibie firmy ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice.
Oferty proszę składać na wzorze będącym załącznikiem do niniejszego Zapytania Ofertowego (Zał. Nr 1)

 

Opis przedmiotu zamówienia:

LP. Nazwa Towaru Szt.
1. Zakup oprogramowania systemu B2B z 60 szt. licencji dostępowych, system CRM z modułami Alarmy o płatnościach i blokady; moduł mail; Dostawy; Komunikacja SMS; Kompetencje; Marketing; Premie i prowizje; Produkty; Zlecenia; moduły integracyjne i API, adaptery danych  1
2. Zakup usług szkoleniowych dla użytkowników systemu B2B (3 dni szkoleń po 8 godzin lekcyjnych dla 60 użytkowników) 1
3. Zakup zestawów komputerowych dla pracowników etatowych C2D 2,4GHz/4GB/2 50GB WIN 7PROF  35
4. Zakup monitorów komputerowych dla pracowników etatowych 22"
1680x1050 VGA, DVI-D 
35
5. Zakup usługi wdrożeniowej systemu B2B (168 rbh ) 1


 

Termin ważności oferty:

- 60 dni

Termin wykonania zamówienia:
- 31.07.2014

Kryterium wyboru:
- 100% cena

UWAGA!

W odpowiedzi na liczne zapytania zdecydowaliśmy się na publikację szczegółów dotyczących systemu B2B. (zał. nr 2)

Ponadto ogłaszamy, że termin składania ofert został wydłużony do 7.12.2013r.

UWAGA!

W związku ze zbliżającym się okresem światecznym, informujemy iż ogłoszenie wyników odbędzie się do dnia 10.01.2014r.


 

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż nasza firma na podstawie umowy nr UDA-POIG.08.02.00-24-031/13-00 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. "Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B celem optymalizacji wymiany handlowej pomiędzy PHU TECHNOMEX Sp. z o.o. i partnerami" Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Opis Projektu:

Projekt polega na wdrożeniu nowej dla Wnioskodawcy platformy B2B, mającej na celu umożliwienie integracji i automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw.

Cel Projektu:

Podstawowym celem jest osiągnięcie innowacyjności organizacyjnej zarządzania procesami handlowymi poprzez usystematyzowanie oraz automatyzację i przyspieszenie przepływu informacji pomiędzy Beneficjentem i jego Partnerami, w wyniku czego nastąpi między innymi wzrost obrotów między kontrahentami, optymalizacja kosztów obsługi, przyspieszenie realizacji procesów biznesowych. Główne procesy biznesowe pomiędzy przedsiębiorstwami, których realizacja zostanie zintegrowana i zautomatyzowana na platformie to proces sprzedaży oraz logistyki produktów w relacji Partner-Wnioskodawca-Partner.

Projekt będzie realizowany w trakcie dwóch liczących po 3 i 6 m-cy etapów tj. w okresie listopad-styczeń 2013/2014r. oraz drugi etap luty-czerwiec 2014r.

Wartość projektu: 1 221 515,00 PLN

Dofinansowanie w kwocie: 730 659 PLN

W chwili obecnej zakończono realizację etapu I


Zaawansowana diagnostyka chodu oraz stóp

Firma P.H.U. TECHNOMEX SP. Z O.O. zaprasza na kompleksową analizę chodu oraz budowy stóp. Badanie wykonane zostanie na innowacyjnym sprzęcie wykorzystującym najnowsze dostępne technologie. Połączenie bieżni wraz z specjalną matą barorezystywną oraz oprogramowaniem zainstalowanym na komputerze daje możliwość obiektywnej oceny skomplikowanego wzorca ruchowego jakim jest chód. Badanie przeprowadzone zostanie dwuetapowo, w pierwszym etapie ocenie poddany zostanie rozkład obciążenia występującego pod różnymi segmentami stóp w warunkach statycznych. W drugim etapie kompleksowo przeanalizowany zostanie chód osoby poddanej badaniu.

 

Diagnostyka ukształtowania stopy ma ogromne znaczenie w ocenie i terapii patologii stóp oraz wad postawy. Najmniejsze odchylenia w ich budowie mogą być spowodowane nieprawidłowościami w obrębie innych części ciała. Asymetrie w obrębie stóp mogą zatem świadczyć  o występowaniu wady postawy i odwrotnie – zaniedbane wady stóp mogą prowadzić do m.in.:

 • Skoliozy;
 • Artrozy;
 • Dyskopatii;
 • Zwyrodnienia stawów biodrowych.

Raport oceniający zawiera wszystkie istotne parametry pomocne w obiektywnej i rzetelnej  ocenie chodu badanego. W trakcie badania rejestrowane są wszystkie parametry czasowo przestrzenne chodu:

 • prędkość; 
 • kadencja (kroki/min); 
 • długość kroku i cyklu; 
 • szerokość kroku;
 • czas trwania cyklu chodu; 
 • czas trwania fazy podporowej i przenoszenia; 
 • czas trwania fazy pojedynczego i podwójnego podporu.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –realna odpowiedź na realne potrzeby

„Implementacja nowatorskiej technologii świadczenia usługi rehabilitacyjnej reedukacji chodu przez PHU  Technomex Sp. z o.o.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Tu realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

 

Wnioskodawca:

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

ul. Opolska 15, 40-084 Katowice
Tel. 32/ 35-111-82, 781-48-56  Faks 32  351-11-86
e-mail: mlodzi@rig.katowice.pl
www.mlodzikontra.pl


Gliwice, 1.10.2013r.

 

Zamawiający:
PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: biuro@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 2013/E1

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

"Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B celem optymalizacji wymiany handlowej pomiędzy PHU TECHNOMEX Sp. z o.o. i partnerami"

 

Ogólne warunki związane z ofertą:

 • Oferty należy składać do dnia 18.10.2013 na adres mlos@technomex.pl lub jfranczyk@technomex.pl bądź w siedzibie firmy ul. Szparagowa 15 44-141 Gliwice.
 • Oferty proszę składać na wzorze będącym załącznikiem do niniejszego Zapytania Ofertowego       (Zał. Nr 1)
 • Oferta powinna zawierać potwierdzenie wyszczególnionych pozycji z podaniem ceny netto i okresu gwarancji, terminu ważności oferty
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Opis przedmiotu zamówienia

Lp.

Nazwa Towaru

Szt.

1

Zakup serwera serwer 4xXEON QUAD CORE 3GHz/128GB RAM/2X73GB HDD SAS

2

2

Zakup oprogramowania SLES 11 Enterprise

2

3

Zakup oprogramowania SLES 11 Enterprise HA EXTENSIONS

2

4

Zakup szafy serwerowej 48U

2

5

Zakup urzadzenia typu UPS o mocy pozornej 20kVA, podłaczenie 3
fazowe

1

6

Zakup urzadzenia typu router brzegowy MicroTik 10 portów
lan/wan konfigurowalne, monitorowanie włamań, porty 1gb,
serwer VPN do 60 userow

1

7

Zakup urzadzenia typu switch HP 1Gbit  48 port stacowalny

4

8

Zakup urządzenia typu switch EMC FC x 32 porty FC

4

9

Zakup macierzy dyskowej EMC2 -efektywnie 16TB

1

10

Zakup biblioteki tasmowej Autoloader LTO4 8 tasm x 800GB
 

1

11

Konfiguracja serwera -Klastra

1

12

Konfiguracja systemu backupowego na macierzy dyskowej

1

13

Podstawowe szkolenie z zakresu obsługi systemu klastrowego
dla administratorów

1

14

Zakup oprogramowania WinSvrStd 2012 SNGL OLP NL 2Proc -
PDC

1

15

Zakup oprogramowania WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL -
PDC

60

16

Zakup oprogramowania WinSvrStd 2012 SNGL OLP NL 2Proc -
SQL B2B

2

17

Zakup oprogramowania SQLSvrStd 2012 SNGL OLP NL

1

18

Zakup oprogramowania SQLCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL

60

19

Zakup oprogramowania WinSvrStd 2012SNGL OLP NL 2Proc -
MAPI B2B

2

20

Zakup oprogramowan ia ExchgStdCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL

60

21

Zakup oprogramowan ia ExchgSvrStd 2013 SNGL OLP NL

1

 

Termin ważności oferty:

- 30 dni

Termin wykonania zamówienia:

- 31.01.2014

Kryterium wyboru:

- 100% cena


 

04.04.2013r.

W związku z realizacją projektu „Implementacja nowatorskiej technologii świadczenia usługi rehabilitacyjnej reedukacji chodu przez PHU Technomex Sp. z o.o.”  PHU TECHNOMEX Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na następujące zakupy:

- układ napędowy urządzenia napędzającego główne mechanizmy urządzenia odpowiadającego za odwzorowanie trajektorii chodu,

- elektroniczny układ pomiarowy,

- elektroniczny układ sterujący,

- stanowisko komputerowe,

- dynamiczny system obciążenia pacjenta,

- oprogramowanie elektronicznego układu sterująco-pomiarowego wraz ze współpracującym oprogramowaniem użytkownika

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku oraz w siedzibie beneficjenta:

E-mail:                  biuro@technomex.pl

Fax:                       (32) 401 03 50

Adres:                  PHU „Technomex” sp. z o.o. ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • Cena  80%
 • Maksymalny czas realizacji 20%


Dopuszcza się oferty częściowe.

Ostateczny termin składania ofert:  18.04.2013 r.

Ważność oferty: 60 dni od momentu zakończenia terminu składania ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria.

Załącznik do zapytania


Przedsiębiorstwo PHU TECHNOMEX Sp. z o.o. stawiając na doskonalenie i rozszerzenie oferty handlowej dla naszych klientów bierze udział w jednym z projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

 Opis projektu:
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.                   

„Implementacja nowatorskiej technologii świadczenia usługi rehabilitacyjnej reedukacji chodu przez PHU Technomex Sp. z o.o.”


Beneficjent: PHU TECHNOMEX Sp. z o.o.

Wartość dofinansowania: 316.800,00 PLN                                                                                                  

Wartość projektu: 649.440,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl


„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” 

06.2012-06.2015 r. – realizacja projektu „WZROST UDZIAŁU EKSPORTU PRODUKTÓW FIRMY TECHNOMEX”


Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TECHNOMEX Sp. z o.o.

Wartość dofinansowania: 400.350,00 PLN.

Wartość projektu:  656.574,00 PLN


Udział w ramach Branżowego Programu Promocji  branży produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Oś priorytetowa 6 – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.5 – Promocja polskiej gospodarki

Poddziałanie 6.5.2 – Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Gospodarki


Czas trwania: 06.2012-06.2015


W dniach 16.05.2012 do 19.05.2012 PHU TECHNOMEX Sp. z o.o. brało udział w Międzynarodowych Targach Sprzętu Medycznego w Bolonii współfinansowanych ze środków UE.

Opis Projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

Nazwa projektu: " Udział firmy w targach medycznych EXPOSANITA 2012 w Bolonii ( Włochy) jako wystawca" 

Beneficjent: PHU TECHNOMEX Sp. z o.o. 

Wartość dofinansowania: 30.600,00 PLN.. 

Wartość projektu: 65.730,00 PLN 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego-realna odpowiedź na realne potrzeby 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


Firma P.H.U. Technomex Sp. z o.o. uczestniczy w programie “Staż Sukcesem Naukowca” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie: 8.2.1: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. W okresie od 1 sierpnia do 31 października mamy przyjemność współpracować z dwoma naukowcami repezentującymi śląskie uczelnie wyższe.

Projekt „Staż Sukcesem Naukowca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Gliwice, 30-04-2012

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH

WYBORU OFERT

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TECHNOMEX” Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, iż w wyniku porównania złożonych ofert na:

 

zakup zewnętrznej usługi przeprowadzenie badań marketingowych, wyszukiwania i doboru partnerów na rynkach zagranicznych (Rosja, Ukraina), oraz organizacji misji handlowej w Rosji i na Ukrainie w ramach II Etapu „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu” Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 

 

Oraz w oparciu o następujące kryteria:

 

·         Cena

·         Warunki płatności

·         Termin realizacji

·         Doświadczenie w doradztwie eksportowym 

 

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

Sotres Sp. z o.o.

ul. Puławska 11/63

02-515 Warszawa


Gliwice, 10 kwietnia 2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi przeprowadzenie badań marketingowych, wyszukiwania i doboru partnerów na rynkach zagranicznych (Rosja, Ukraina), oraz organizacji misji handlowej w Rosji i na Ukrainie w ramach II Etapu „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu” Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

 

Tytuł Projektu: „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Technomex Sp. z o.o.”

 

Oferta powinna obejmować następujące działania:

 

1.    Zakup badań marketingowych w związku z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych dotyczy rynku rosyjskiego oraz na rynku ukraińskim (Działanie I).

2.    Zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych w związku z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynku rosyjskim oraz na rynku ukraińskim (Działanie II).

3.    Zakup usług w zakresie organizacji 2 spotkań z wyselekcjonowanymi partnerami handlowymi na Ukrainie oraz w Rosji w związku z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynku ukraińskim oraz rosyjskim (Działanie III).

4.    Zakup baz danych w związku z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynku rosyjskim i ukraińskim (Działanie IV)

 

Planowany termin realizacji projektu: 

 • Działanie I: 01.05.2012-25.06.2012
 • Działanie II: 01.05.2012-25.06.2012
 • Działanie III: 01.05.2012-.25.06.2012
 • Działanie IV: 01.05.2012-.25.06.2012

 

Złożona oferta powinna zawierać:

1.    adres oferenta,

2.    dane rejestrowe firmy,

3.    datę sporządzenia,

4.    cenę całkowitą netto i brutto,

5.    termin ważności oferty,

6.    warunki i termin płatności,

7.    referencje,

8.    podpis oferenta zgodnie z przyjętą zasadą reprezentacji,

 

Termin ważności oferty: 30.04.2012

Oferta może być przesłana:

1.    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jkluska@technomex.pl 

2.    faksem na numer: + 48 32 40 10 350

3.    za pośrednictwem poczty na adres: PHU Technomex Sp. z o.o.,ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice

 

Termin składnia ofert upływa w dniu: 23.04.2012

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania i wyłonienie oferenta nie później niż: 30.04.2012

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

LP Nazwa Max. ilość punktów
1 Cena 20
2 Warunki płatności 20
3 Termin realizacji 30
4     
Doświadczenie w doradztwie eksportowym
30
RAZEM   100

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Jolantą Karcz

Tel:  + 48 32 238 27 93; wewnętrzny: 52, email: jkluska@technomex.pl


W dniach 23.01.2012 do 26.01.2012 PHU TECHNOMEX Sp. z o.o. brała udział w Międzynarodowych Targach Sprzętu Medycznego w Dubaju współfinansowanych ze środków UE.

 Opis Projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

 Nazwa projektu: " Udział firmy w targach medycznych Arab Health 2012 w Dubaju ( Zjednoczone Emiraty Arabskie)"

 Beneficjent: PHU TECHNOMEX Sp. z o.o.

 Wartość dofinansowania: 49 998,30 PLN..

 Wartość projektu: 109.182,00 PLN

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego-realna odpowiedź na realne potrzeby

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 

 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” 

 01.2011-12.2012 r. – realizacja projektu „Etap II-Wdrożenie Planu rozwoju eksportu”

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1. Paszport do eksportu – II Etap.

 


 Gliwice, 30 styczeń 2018

 

 

Nasi partnerzy
Facebook
Kontakt
zobacz stronę kontakt

Kontakt

Wyślij wiadomość

Zamknij
Zamknij

Twoja wiadomość została wysłana. Niebawem skontaktujemy się z Tobą.

ZAPISZ SIĘ

na nasz newsletter

Wprowadź swój adres email aby zapisać się do newslettera

Zamknij
Przychodnia