Hello! We detected that you are outside the Poland.

You may continue to browse this website but we highly recommend that you visit Technomex international website, as the product and prices we offer here may not be available at your region.

Click on the button below and we will take you to correct site: www.technomex.eu

Continue here Correct site
Ta strona wykorzystuje ciasteczka w celu prowadzenia statystyk. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby [dowiedzieć się więcej], w tym jak zarządzać plikami cookies. Rozumiem

Projekty Unijne

 

Tytuł projektu: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach znajdujących się w Gliwicach przy ul. Szparagowej 15 i 19”

Krótki opis projektu: Projekt obejmuje wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach firmy. Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości powietrza oraz poprawy stanu środowiska za sprawą redukcji substancji szkodliwych wydzielanych do atmosfery. Celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie subregionu centralnego oraz miasta Gliwice.

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Technomex Sp. z o.o.

Wartość projektu: 295.022,82 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 250.769,40 zł

Okres realizacji: 15.03.2021-31.12.2022

 

Technomex Sp z o.o.  uczestniczy w projekcie „ZEA - ‘Wsparcie Eksportu dla członków Klastra LTPP na rynku Emiratów Arabskich’, dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0001/19.


Wartość projektu 11 120 740,10 zł.

Wysokość dofinansowania: 6 571 160,76 zł


Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2021 przez Klaster Logistyczno Transportowy "Północ – Południe" – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.
Celem projektu jest promocja eksportu firm zrzeszonych w Klastrze LTPP na rynku Emiratów Arabskich

 

 

Technomex Sp z o.o. uczestniczy w projekcie AKE - „AKCELERATOR EKSPORTU”, dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0001/18-00.

Wartość projektu 4 667 786,19 zł.

Wysokość dofinansowania: 2 606 708,70 zł


Projekt jest realizowany w latach 2020 – 2022 przez Klaster Logistyczno Transportowy "Północ – Południe" – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.
Celem projektu jest internacjonalizacja produktów i aktywizacja Polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze Logistyczno Transportowego Północ - Południe na wybranych rynkach afrykańskich, amerykańskich oraz chińskim. 

 

 

Technomex Sp z o.o. uczestniczy w projekcie „AFRICA/USA/CHINA – promocja produktów Klastra na rynkach perspektywicznych.” dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0003/19-00.


Wartość projektu 3 374 667,88 zł.

Wysokość dofinansowania: 2 143 758,01 zł


Projekt jest realizowany w latach 2020 – 2022 przez Klaster Logistyczno Transportowy "Północ – Południe" – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.
Celem projektu jest internacjonalizacja produktów i aktywizacja Polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze Logistyczno Transportowego Północ - Południe na wybranych rynkach afrykańskich, amerykańskich oraz chińskim. 

 

 

Tytuł projektu: „Opracowanie nowej metody terapii chodu u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury B+R w pracowni badań innowacyjnych metod diagnostyczno-terapeutycznych w Poznaniu”

Krótki opis projektu

Celem projektu jest utworzenie nowej metody terapii chodu przeznaczonej dla pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu diagnostyczno-terapeutycznego.

Wartość projektu: 1 332 185,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 915 775,00 zł

Numer umowy o dofinasowanie: RPWP.01.02.00-30-0118/17

 

Tytuł projektu: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu”

Krótki opis projektu

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej, spersonalizowanej usługi reedukacji chodu i równowagi opartej o obiektywną i kompleksową diagnostykę pacjenta przed i po terapii. Na tej podstawie, możliwe będzie przyjęcie właściwego modelu rehabilitacji wykorzystującego innowacyjne urządzenia biomechaniczne (typu roboty, platformy do ćwiczeń równowagi, funkcjonalna elektrostymulacja). Zarządzać usługą będzie specjalistyczne oprogramowanie. Na podstawie przeprowadzonych badań zostanie utworzona również baza danych analizowanych przypadków, co umożliwi wsparcie procesu decyzyjnego związanego z doborem właściwych ćwiczeń w obrębie reedukacji chodu i równowagi.

Wartość projektu: 3 080 726,01 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 366 710,32 zł

Numer umowy o dofinasowanie: RPSW.01.02.00-26-0001/17

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TECHNOMEX" Sp. z o.o. w partnerstwie z firmami:

 • POLGRYS KRUSZYWA Sp. z o.o. Sp. K.

 • ORTOPEDA LEKARZE RYSZARD BIELAK, BOGUSŁAW RYDZAK Sp. Partnerska,

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Interdyscyplinarne Centrum Leczenia i Rehabilitacji”.

Głównym celem projektu jest stworzenie sieciowego produktu - Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia i Rehabilitacji. Cel ten będzie realizowany poprzez:

 1. rozwój działalności gospodarczej i wzrost konkurencyjności MŚP, m.in. poprzez wdrożenie i dystrybucję innowacyjnego produktu sieciowego przez wszystkich Partnerów,

 2. integrację działalności Partnerów w obrębie tworzonego partnerstwa, m.in. poprzez zacieśnienie współpracy, wspólne działania inwestycyjne, promocyjne, wdrożeniowe, IT itp.,

 3. tworzenie nowych miejsc pracy,

 4. aktywizację społeczno-gospodarczą – m.in. poprzez wdrożenie nowych rozwiązań pro-gospodarczych, kooperację z innymi podmiotami w regionie o charakterystyce z zakresu usług medycznych,

 5. wdrożenie najlepszych możliwych rozwiązań, co przyczyni się do optymalizacji funkcjonowania produktu sieciowego.

 

W wyniku realizacji projektu nastąpi wdrożenie innowacyjnego produktu sieciowego - Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia i Rehabilitacji. Unikalnym rozwiązaniem będzie zastosowanie nowoczesnej komory hiperbarycznej, która będzie podstawą procesu rehabilitacji. W Centrum znajdować się będą także profesjonalne jednostki zajmujące się: leczeniem ran i terapią blizn, rehabilitacją ortopedyczną, rehabilitacją dzieci do lat 16 oraz rehabilitacją neurologiczną. Rezultatem projektu będzie zintegrowane i kompleksowe połączenie procesu rehabilitacji z leczeniem tlenem i leczeniem ran.

Wartość projektu: 58 819 599.01 PLN


 

Tytuł projektu: System informatyczny z aplikacją mobilną optymalizującą wskazania, intensywność i obciążenia treningowe do zintegrowanego wykorzystania podczas technologicznie wspomaganej edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym przy wykorzystaniu wybranych urządzeń rehabilitacyjnych.

Krótki opis projektu

Projekt ma na celu utworzenie systemu informatycznego wspomagającego rehabilitację pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym za pomocą nowoczesnych urządzeń rehabilitacyjnych takich jak roboty rehabilitacyjne, bieżnie, platformy. Rehabilitacja będzie obejmować wspomaganie edukacji chodu jako kompleksowego leczenia usprawniającego, skorelowanego z terapią spasmolityczną bądź leczeniem ortopedycznym i/lub operacyjnym. Do obiektywnej oceny stanu zdrowia pacjentów będzie wykorzystywany nowoczesny sprzęt do diagnostyki narządów ruchu pacjentów stosujący metody biometryczne, takie jak: optometryczna biometria ruchu, dynamometryczna analiza izokinetyczna, testy izometryczne, oraz ocena dynamograficzna i stabilometryczna na platformach. W ramach projektu zostaną wykonane badania naukowe których celem jest opracowanie spersonalizowanych treningów rehabilitacyjnych dla pacjentów z poszczególnymi typami schorzeń. Wykonane zostaną badania kliniczne mające na celu ocenę skuteczności różnych treningów rehabilitacyjnych dla poszczególnych grup pacjentów, o różnych stopniach zaawansowania dysfunkcji. Wiedza pozyskana w trakcie tych badań zostanie zgromadzona w eksperckim systemie informatycznym. System ten będzie wspierał lekarzy i rehabilitantów w wyborze optymalnej dla danego pacjenta terapii. Reguły wnioskowania, zaimplementowane w systemie eksperckim, zostaną opracowane poprzez zastosowanie analizy danych zgodnie z metodyką Big Data. System będzie również wykorzystywał uczenie maszynowe do gromadzenia i przetwarzania wiedzy oraz wspierania procesów decyzyjnych. Efektem końcowym projektu będzie prototyp systemu informatycznego wspierający lekarzy i rehabilitantów w optymalnym doborze treningów rehabilitacyjnych oraz umożliwiający ocenę skuteczności procesu rehabilitacji na podstawie pomiarów biometrycznych.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4 042 417,50 PLN

Wartość projektu dla:

Politechniki Świętokrzyskiej: 1 461 952,50 PLN
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: 390 517,50 PLN
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: 532 447,50 PLN
Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego TECHNOMEX Sp. z o.o.: 994 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 197 212,86 zł

Numer umowy o dofinasowanie: POIR.04.01.04-00-0035/19-00


Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla PHU "Technomex" Sp. z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Krótki opis projektu

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Wartość projektu: 197 212,86 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 197 212,86 zł

Numer umowy o dofinasowanie: POIR.03.04.00-24-0095/20-00


Tytuł projektu: Promowanie marek produktowych firmy oraz ich internacjonalizacja poprzez udział w branżowym programie promocji sprzętu medycznego.

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest udział w programie promocji branży sprzętu medycznego poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych oraz rozszerzenie dotychczasowej działalności eksportowej, w efekcie czego przewidywany jest wzrost wolumenu sprzedaży eksportowej.

Wartość projektu: 202 190,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 71 767,50 zł

Numer umowy o dofinasowanie: UDA-RPSL.03.05.03-24-0328/19


Tytuł projektu: Deinstytucjonalizacja opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi poprzez zwiększenie dostępu do regionalnych usług rehabilitacyjnych, służących przywracaniu i/lub poprawie zdrowia.

Krótki opis projektu

Projekt ma na celu przywrócenie sprawności osobom niesamodzielnym, tym samym zapobiegnięcie ich wykluczeniu i umożliwienie realnego funkcjonowania w społeczeństwie. Realizowany za sprawą prowadzenia kompleksowego procesu fizjoterapeutycznego przy wykorzystaniu innowacyjnych urządzeń rehabilitacyjnych.

Wartość projektu: 2 282 140,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 122 390,66 zł

Numer umowy o dofinasowanie: UDA-RPSL.09.02.06-24-0519/18

Projekt w okresie trwałości od 01.12.2021 - 30.11.2022 


Tytuł projektu: Stworzenie ukierunkowanego na cel algorytmu postępowania rehabilitacyjnego w dysfunkcjach układu ruchu w oparciu o wyniki badania biomechanicznego i ocenę czynnościową wraz z urządzeniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla kończyn górnych i dolnych

Krótki opis projektu

Projekt ma na celu stworzenie algorytmu spersonalizowanego doboru ćwiczeń dla pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu w oparciu o ocenę czynnościową i biomechaniczną, oraz skonstruowanie i wdrożenie innowacyjnych urządzeń diagnostyczno–terapeutycznych komplementarnych z tym algorytmem.

Wartość projektu: 1 861 534,47 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 131 452,90 zł

Numer umowy o dofinasowanie: UDA-RPSL.01.02.00-24-00AB/19


Tytuł projektu: Mobilne mechatroniczne urządzenie z funkcją pionizacji dla osób niepełnosprawnych

Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego, modułowego urządzenia jezdnego wspomagającego poruszanie się (w tym w pozycji pionowej) i aktywizację osób niepełnosprawnych, wytworzenie prototypu oraz wdrożenie innowacyjnego produktu w ramach działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 3 579 771,46 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 919 351,07 zł

Numer umowy o dofinasowanie: UDA-RPSL.01.02.00-24-00AA/19


Tytuł projektu: Zakup i wdrożenie patentów w obszarze nowoczesnej rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami

Krótki opis projektu

Celem projektu jest stworzenie prototypu innowacyjnego, mechatronicznego urządzenia umożliwiającego reedukację chodu oraz pionizację pacjenta

Wartość projektu: 861 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 315 000,00 zł

Numer umowy o dofinasowanie: SOI/TT/3/2019

 


Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności wysokich jakościowo świadczeń rehabilitacyjnych, zgodnych z potrzebami osób niesamodzielnych.

Krótki opis projektu

Projektu ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu ze społeczeństwa osób starszych, narażonych na upadki oraz osób skarżących się na zespoły bólowe kręgosłupa dzięki sprawnym i efektywnym działaniom rehabilitacyjnym przyspieszającym ich powrót do sprawności.

Wartość projektu: 1 294 550,78 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 203 932,22 zł

Numer umowy o dofinasowanie: UDA-RPSL.09.02.06-24-0688/17


Tytuł projektu: Stworzenie ustandaryzowanego systemu rehabilitacji w multidyscyplinarnym laboratorium diagnostyki narządu ruchu w Inowrocławiu

Krótki opis projektu

Celem projektu jest realizacja prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnej usługi spersonalizowanej terapii-rehabilitacji.

Wartość projektu: 993 306,47 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 689 058,22 zł

Numer umowy o dofinasowanie: 12/2018


Tytuł projektu: Pracownia badań innowacyjnych metod diagnostyczno-terapeutycznych edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i weryfikacją kliniczną ich skuteczności

Krótki opis projektu

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego (laboratorium) przeznaczonego głównie do badań nad innowacyjnym modelem rehabilitacji pacjentów w wieku dziecięcym z MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym) z wykorzystaniem robotów. Realizacja celu będzie możliwa poprzez zakup aparatury badawczej oraz usług B+R. Aparatura zostanie uzupełniona o system informatyczny do zbierania i przetwarzania danych biometrycznych, w tym generowania statystyk i analizowanie metadanych opisowych. Laboratorium pozwoli na wykonanie badań i sprawdzenie opracowanych metod diagnostycznych pacjentów w warunkach rzeczywistych. Projekt będzie realizowany przy wsparciu finansowym z Unii Europejskiej.

Wartość projektu: 2 958 084,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 191 285,00 zł

Numer umowy o dofinasowanie: POIR.02.01.00-00-0315/16-00


Tytuł projektu: Utworzenie laboratorium badawczego metod rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu

Krótki opis projektu

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego (laboratorium) przeznaczonego do realizacji  badań  nad wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań z zakresu biomechaniki tj. zrobotyzowanych urządzeń  do reedukacji chodu, diagnostycznych urządzeń pomiarowych.  Realizacja celu będzie możliwa  poprzez zakup niezbędnej aparatury badawczej i uzupełniona o system informatyczny do zbierania i przetwarzania danych biometrycznych, w tym generowania statystyk i analizowanie metadanych opisowych. Laboratorium pozwoli na wykonanie badań i sprawdzenie opracowanych metod diagnostycznych  pacjentów w warunkach rzeczywistych. Projekt będzie realizowany przy wsparciu finansowym z Unii Europejskiej.

Wartość projektu: 5 120 400,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 245 329,39 zł

Numer umowy o dofinasowanie: POIR.02.01.00-00-0102/16-02


 

Realizacja projektu „Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej  z rehabilitacją narządu ruchu”

Beneficjent: PHU TECHNOMEX SP. Z O.O.

Celem projektu jest: utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej  z rehabilitacją narządu ruchu

Krótki opis projektu:

Projekt umożliwi wdrożenie na rynku innowacyjnej na skalę krajową metody rehabilitacji kardiologicznej.

Wartość projektu: 3 263 610,03 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  1 990 802,06 PLN

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa:  3  Konkurencyjność  Przedsiębiorstw

Działanie 3.7. Wzrost konkurencyjności  MŚP

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


Gliwice, 22 kwiecień 2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/4.1.4/P/Technomex/2021

W związku z realizacją projektu pn. „System informatyczny z aplikacją mobilną optymalizującą wskazania, intensywność i obciążenia treningowe do zintegrowanego wykorzystania podczas technologicznie wspomaganej edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym przy wykorzystaniu wybranych urządzeń rehabilitacyjnych” dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania „Badania naukowe i prace rozwojowe” Poddziałania „Projekty aplikacyjne” 4.1.4, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik 1 do zapytania ofertowego

Załącznik 2 do zapytania ofertowego

Załącznik 1 do oferty

Informacja o wyborze


Gliwice, 17 luty 2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AA 1/2021

W związku z realizacją projektu pn. „Mobilne mechatroniczne urządzenie z funkcją pionizacji dla osób niepełnosprawnych”, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Osi Priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Tytuł projektu: "Mobilne mechatroniczne urządzenie z funkcją pionizacji dla osób niepełnosprawnych" realizowany przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TECHNOMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Rodzaj zamówienia: zakup wraz z dostawą nowych elementów/części:
Część I.    elementów konstrukcyjnych do wytworzenia instalacji pilotażowej;
Część II.    elementów układu napędowego do wytworzenia instalacji pilotażowej;
Część III.    zasilania i części układu sterującego do wytworzenia instalacji pilotażowej.

Kod CPV: 42950000-0 Części maszyn ogólnego zastosowania

Zapytanie ofertowe nr AA 1/2021

Załącznik nr 1 - wzór oferty.pdf

Załącznik nr 2 - oświadczenie.pdf

Załącznik nr 3 - poufność.pdf

Załącznik nr 1 - wzór oferty.doc

Załącznik nr 2 - oświadczenie.doc

Załącznik nr 3 - poufność.doc


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7.1/1.2/BB/Technomex/2019

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - firma PHU Technomex sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert zgodnych z pkt I niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe.pdf

Załączniki do zapytania ofertowego.doc

Informacja o wyborze


Gliwice, 10 czerwiec 2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/1.2/P/Technomex/2020

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Opracowanie nowej metody terapii chodu u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury B+R w pracowni badań innowacyjnych metod diagnostyczno-terapeutycznych w Poznaniu” dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik 1 do zapytania ofertowego

Załącznik 2 do zapytania ofertowego

Załącznik 1 do oferty

Informacja o wyborze


Gliwice, 10 czerwiec 2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/4.1.4/P/Technomex/2020

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „System informatyczny z aplikacją mobilną optymalizującą wskazania, intensywność i obciążenia treningowe do zintegrowanego wykorzystania podczas technologicznie wspomaganej edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym przy wykorzystaniu wybranych urządzeń rehabilitacyjnych” dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania „Badania naukowe i prace rozwojowe” Poddziałania „Projekty aplikacyjne” 4.1.4, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik 1 do zapytania ofertowego

Załącznik 2 do zapytania ofertowego

Załącznik 1 do oferty

Informacja o wyborze


Gliwice, 22 listopad 2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/9.2.6/III/Technomex/2019

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Deinstytucjonalizacja opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi poprzez zwiększenie dostępu do regionalnych usług rehabilitacyjnych, służących przywracaniu i/lub poprawie zdrowia” dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik 2 do zapytania ofertowego

Załącznik 3 do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze


Gliwice, 15 listopad 2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5.5/1.2/BB/Technomex/2019

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - firma PHU Technomex sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert zgodnych z pkt I niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe.pdf

Załączniki do zapytania ofertowego.doc

Informacja o wyborze


Gliwice, 03 październik 2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/9.2.6/III/Technomex/2019

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Deinstytucjonalizacja opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi poprzez zwiększenie dostępu do regionalnych usług rehabilitacyjnych, służących przywracaniu i/lub poprawie zdrowia” dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Informacja o unieważnieniu

Odpowiedzi na pytania

Zapytanie ofertowe - aktualizacja z dnia 29.10.2019 r.

Załącznik 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - aktualizacja

Załącznik 2 do zapytania ofertowego - aktualizacja

Załącznik 3 do zapytania ofertowego - aktualizacja

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik 2 do zapytania ofertowego

Załącznik 3 do zapytania ofertowego


Gliwice, 03 październik 2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6.1/1.2/BB/Technomex/2019

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - firma PHU Technomex sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert zgodnych z pkt I niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty

Załącznik 1 do wzoru oferty

Informacja o wyborze


Gliwice, 30 sierpień 2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2.1/1.2/AA/Technomex/2019

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Mobilne mechatroniczne urządzenie z funkcją pionizacji dla osób niepełnosprawnych, w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - firma PHU Technomex sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert zgodnych z pkt I niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik 2 do zapytania ofertowego

Załącznik 3 do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze


Gliwice, 30 sierpień 2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.1/1.2/AA/Technomex/2019

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Mobilne mechatroniczne urządzenie z funkcją pionizacji dla osób niepełnosprawnych, w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - firma PHU Technomex sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert zgodnych z pkt I niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik 2 do zapytania ofertowego

Załącznik 3 do zapytania ofertowego

Informacja o zakończeniu postępowania 


Gliwice, 30 sierpień 2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.1/1.2/AB/Technomex/2019

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Stworzenie ukierunkowanego na cel algorytmu postępowania rehabilitacyjnego w dysfunkcjach układu ruchu w oparciu o wyniki badania biomechanicznego i ocenę czynnościową wraz z urządzeniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla kończyn górnych i dolnych, w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - firma PHU Technomex sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert zgodnych z pkt I niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe - AKTUALIZACJA z dn. 30-09-2019.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik 2 do zapytania ofertowego

Załącznik 3 do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze


Gliwice, 30 sierpień 2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/9.2.6/III/Technomex/2019

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Deinstytucjonalizacja opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi poprzez zwiększenie dostępu do regionalnych usług rehabilitacyjnych, służących przywracaniu i/lub poprawie zdrowia” dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik 2 do zapytania ofertowego

Załącznik 3 do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze ofert


Gliwice, 30 sierpień 2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4.4/1.2/BB/Technomex/2019

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - firma PHU Technomex sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert zgodnych z pkt I niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe.pdf

Załączniki do zapytania ofertowego.doc

Informacja o braku rozstrzygnięcia


Gliwice, 30 sierpień 2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5.4/1.2/BB/Technomex/2019

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - firma PHU Technomex sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert zgodnych z pkt I niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe.pdf

Załączniki do zapytania ofertowego.doc

Informacja o wyborze


 

Gliwice, 25 czerwiec 2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4.3/1.2/BB/Technomex/2019

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - firma PHU Technomex sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert zgodnych z pkt I niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe.pdf

Załączniki do zapytania ofertowego.doc

Informacja o braku rozstrzygnięcia


Gliwice, 06 maj 2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5.2/1.2/BB/Technomex/2019

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - firma PHU Technomex sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert zgodnych z pkt I niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe.pdf

Załączniki do zapytania ofertowego.doc

Informacja o wyborze ofert


Gliwice, 06 maj 2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4.2/1.2/BB/Technomex/2019

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - firma PHU Technomex sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert zgodnych z pkt I niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe.pdf

Załączniki do zapytania ofertowego.doc

Informacja o braku rozstrzygnięcia


Gliwice, 29 marzec 2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5.1/1.2/BB/Technomex/2019

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - firma PHU Technomex sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert zgodnych z pkt I niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe.pdf

Załączniki do zapytania ofertowego.doc

Informacja o wyborze ofert


Gliwice, 29 marzec 2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4.1/1.2/BB/Technomex/2019

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - firma PHU Technomex sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert zgodnych z pkt I niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe.pdf

Załączniki do zapytania ofertowego.doc

Informacja o wyborze ofert


Gliwice, 14 listopad 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/1.2/FB/Technomex/2018

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. "Stworzenie ustandaryzowanego systemu rehabilitacji w multidyscyplinarnym laboratorium diagnostyki narządu ruchu w Inowrocławiu” dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie (nr umowy: 12/2018) w ramach działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie.doc

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty.doc

Informacja o wyborze ofert


Gliwice, 10 wrzesień 2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1.2/P/Technomex/2018

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. "Opracowanie nowej metody terapii chodu u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury B+R w pracowni badań innowacyjnych metod diagnostyczno-terapeutycznych w Poznaniu” dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie.doc

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty.doc

Informacja o wyborze ofert


Gliwice, 07 wrzesień 2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6.2/2.1/P/Technomex/2018

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Pracownia badań innowacyjnych metod diagnostyczno-terapeutycznych edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i weryfikacją kliniczną ich skuteczności, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie.doc

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty.doc

Informacja o wyborze ofert


Gliwice, 30 sierpień 2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3.1/1.2/BB/Technomex/2018

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - firma PHU Technomex sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert zgodnych z pkt I niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe.pdf

Załączniki do zapytania ofertowego.doc

Komunikat o zmianie - informacja o wydłużeniu naboru

Komunikat w sprawie braku rozstrzygnięcia


Gliwice, 16 sierpień 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/1.2/FB/Technomex/2018

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. "Stworzenie ustandaryzowanego systemu rehabilitacji w multidyscyplinarnym laboratorium diagnostyki narządu ruchu w Inowrocławiu” dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie (nr umowy: 12/2018) w ramach działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie.doc

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty.doc

Informacja o wyborze ofert


Gliwice, 16 sierpień 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/1.2/FB/Technomex/2018

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. "Stworzenie ustandaryzowanego systemu rehabilitacji w multidyscyplinarnym laboratorium diagnostyki narządu ruchu w Inowrocławiu” dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie (nr umowy: 12/2018) w ramach działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe z załącznikami - nieaktualne (z dnia 16.08.2018)

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie.doc

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty.doc - nieaktualny (z dnia 16.08.2018)

Komunikat o zmianie zapytania z załącznikami (z dnia 21.08.2018)

Zapytanie ofertowe - aktualne (z dnia 21.08.2018)

Załącznik 1 do oferty - aktualny (z dnia 21.08.2018)

Załącznik 1 do oferty​.doc - aktualny (z dnia 21.08.2018)

Informacja o wyborze ofert


Gliwice, 16 sierpień 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/1.2/FB/Technomex/2018

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. "Stworzenie ustandaryzowanego systemu rehabilitacji w multidyscyplinarnym laboratorium diagnostyki narządu ruchu w Inowrocławiu” dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie (nr umowy: 12/2018) w ramach działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie.doc

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty.doc

Informacja o wyborze ofert /Information about the supplier selection


Gliwice, 16 sierpień 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1.2/FB/Technomex/2018

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. "Stworzenie ustandaryzowanego systemu rehabilitacji w multidyscyplinarnym laboratorium diagnostyki narządu ruchu w Inowrocławiu” dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie (nr umowy: 12/2018) w ramach działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie.doc

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty.doc

Informacja o wyborze ofert


Gliwice, 09 sierpień 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/1.2/I/Technomex/2018

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Utworzenie multidyscyplinarnego laboratorium diagnostyki narządu ruchu w celu poprawy jakości usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim” dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie (nr umowy: RPKP.01.02.01-04-0008/17) w ramach działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie.doc

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty.doc

Informacja o braku rozstrzygnięcia


Gliwice, 09 sierpień 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/1.2/I/Technomex/2018

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Utworzenie multidyscyplinarnego laboratorium diagnostyki narządu ruchu w celu poprawy jakości usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim” dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie (nr umowy: RPKP.01.02.01-04-0008/17) w ramach działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie.doc

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty.doc

Informacja o braku rozstrzygnięcia


Gliwice, 09 sierpień 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/12/1.2/I/Technomex/2018

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Utworzenie multidyscyplinarnego laboratorium diagnostyki narządu ruchu w celu poprawy jakości usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim” dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie (nr umowy: RPKP.01.02.01-04-0008/17) w ramach działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie.doc

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty.doc

Informacja o braku rozstrzygnięcia


Gliwice, 09 sierpień 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/1.2/I/Technomex/2018

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Utworzenie multidyscyplinarnego laboratorium diagnostyki narządu ruchu w celu poprawy jakości usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim” dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie (nr umowy: RPKP.01.02.01-04-0008/17) w ramach działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie.doc

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty.doc

Informacja o braku rozstrzygnięcia


Gliwice, 09 sierpień 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/1.2/I/Technomex/2018

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Utworzenie multidyscyplinarnego laboratorium diagnostyki narządu ruchu w celu poprawy jakości usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim” dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie (nr umowy: RPKP.01.02.01-04-0008/17) w ramach działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie.doc

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty.doc

Informacja o braku rozstrzygnięcia


Gliwice, 09 sierpień 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/1.2/I/Technomex/2018

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Utworzenie multidyscyplinarnego laboratorium diagnostyki narządu ruchu w celu poprawy jakości usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim” dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie (nr umowy: RPKP.01.02.01-04-0008/17) w ramach działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie.doc

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty.doc

Informacja o braku rozstrzygnięcia


Gliwice, 09 sierpień 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/1.2/I/Technomex/2018

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Utworzenie multidyscyplinarnego laboratorium diagnostyki narządu ruchu w celu poprawy jakości usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim” dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie (nr umowy: RPKP.01.02.01-04-0008/17) w ramach działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie.doc

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty.doc

Informacja o braku rozstrzygnięcia


Gliwice, 09 sierpień 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/1.2/I/Technomex/2018

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Utworzenie multidyscyplinarnego laboratorium diagnostyki narządu ruchu w celu poprawy jakości usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim” dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie (nr umowy: RPKP.01.02.01-04-0008/17) w ramach działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie.doc

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty.doc

Informacja o braku rozstrzygnięcia


Gliwice, 09 sierpień 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1.2/I/Technomex/2018

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Utworzenie multidyscyplinarnego laboratorium diagnostyki narządu ruchu w celu poprawy jakości usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim” dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie (nr umowy: RPKP.01.02.01-04-0008/17) w ramach działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie.doc

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty.doc

Informacja o braku rozstrzygnięcia


Gliwice, 07 sierpień 2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2.1/P/Technomex/2018

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Pracownia badań innowacyjnych metod diagnostyczno-terapeutycznych edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i weryfikacją kliniczną ich skuteczności, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie.doc

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty.doc

Informacja o wydłużeniu naboru ofert (z dnia 06.09.2018)

Informacja o wyborze ofert


Gliwice, 10 lipiec 2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2.1/P/Technomex/2018

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Pracownia badań innowacyjnych metod diagnostyczno-terapeutycznych edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i weryfikacją kliniczną ich skuteczności, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie.doc

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty - aktualny (z dnia 23.07.2018)

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty - nieaktualny (z dnia 10.07.2018)

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Załącznik 1 do oferty.doc

Informacja o wydłużeniu naboru ofert (z dnia 23.07.2018)

Informacja o wydłużeniu naboru ofert (z dnia 16.08.2018)

Unieważnienie


Gliwice, 11 czerwiec 2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/9.2.6/II/Technomex/2018

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Zwiększenie dostępności wysokich jakościowo świadczeń rehabilitacyjnych, zgodnych z potrzebami osób niesamodzielnych.” dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik 2 do zapytania ofertowego

Załącznik 3 do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze ofert


Gliwice, 27 kwiecień 2018

 

OFERTA PRACY nr 2.1/1.2/BB/Technomex/2018

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - firma PHU Technomex sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do aplikowania w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę zgodnie z pkt I niniejszej oferty pracy.

Oferta pracy.pdf - rekrutacja zakończona


Gliwice, 27 kwiecień 2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.1/1.2/BB/Technomex/2018

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - firma PHU Technomex sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert zgodnych z pkt I niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe.pdf

Zapytanie ofertowe.doc

Informacja o wyborze ofert


Gliwice, 02 marzec 2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2/2.1/P/Technomex/2018

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Pracownia badań innowacyjnych metod diagnostyczno-terapeutycznych edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i weryfikacją kliniczną ich skuteczności, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie.doc

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Załącznik 1 do oferty.doc

Informacja o wydłużeniu naboru ofert 

Informacja o wyborze oferty


 Gliwice, 30 styczeń 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2.1/P/Technomex/2018

 

 

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Pracownia badań innowacyjnych metod diagnostyczno-terapeutycznych edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i weryfikacją kliniczną ich skuteczności, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

 

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 do wzoru oferty.doc

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie.doc

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Informacja o wyborze oferty


 Gliwice, 30 styczeń 2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2.1/P/Technomex/2018

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Pracownia badań innowacyjnych metod diagnostyczno-terapeutycznych edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i weryfikacją kliniczną ich skuteczności, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 do wzoru oferty.doc

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie.doc

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Informacja o wyborze oferty


Gliwice, 26 styczeń 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/3.7/Technomex/2018

 

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Technomex Załącznik 1 do oferty.doc

Technomex Załącznik 1 do oferty

Technomex Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie.doc

Technomex Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie

Technomex Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Technomex Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Technomex zapytanie ofertowe EKG komputerowe

Informacja o wyborze oferty


 Gliwice, 12 styczeń 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2.1/P/Technomex/2018

 

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Pracownia badań innowacyjnych metod diagnostyczno-terapeutycznych edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i weryfikacją kliniczną ich skuteczności, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Załącznik 1 do wzoru oferty.doc

Załącznik 1 do wzoru oferty

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie.doc

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty

Załącznik 3 do zapytania - Wzór umowy

Zapytanie ofertowe - bieżnia

2.2.1.P - wyjaśnienia dot. równoważności

Unieważnienie


Gliwice, 05 styczeń 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/5/2.1/P/Technomex/2018

 

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Pracownia badań innowacyjnych metod diagnostyczno-terapeutycznych edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i weryfikacją kliniczną ich skuteczności, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Załącznik 1 do wzoru oferty.doc

Załącznik 1 do wzoru oferty

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie.doc

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty

Załącznik 3 do zapytania - Wzór umowy

Zapytanie ofertowe - platformy

4.5.2.1.P - wyjaśnienia dot. równoważności

Informacja o wyborze oferty


Gliwice,05 stycznia 2018

 

 

Realizacja projektu „Egzoszkielet do wielopłaszczyznowej rehabilitacji kończyn górnych w środowisku wirtualnym z siłowym sprzężeniem zwrotnym”

 

Beneficjent: PHU Technomex Sp. Z o.o.

 

Krótki opis projektu:

Rezultatem projektu będzie powstanie nowego produktu – egzoszkieletu do wielopłaszczyznowej rehabilitacji kończyn górnych w środowisku wirtualnym z siłowym sprzężeniem zwrotnym oraz do diagnostyki możliwości ruchowych pacjentów z niedowładami kończyn.

Projekt polega na opracowaniu konstrukcji egzoszkieletu charakteryzującego się wyposażeniem go w system EMG mierzący poziom napięcia mięśniowego, dzięki któremu możliwe będzie sterowanie robotem przez pacjenta oraz bieżący pomiar postępów rehabilitacji. Jest to rozwiązanie dotychczas niestosowane w egzoszkieletach do rehabilitacji kończyny górnej. Produkt zostanie wdrożony do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie jego produkcji i sprzedaży przy wykorzystaniu własnych zasobów.

 

Wartość projektu: 3 555 552.61 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich:  2 471 772.14 PLN


Program operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” – Program Innoneuropharm

w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 


 

Realizacja projektu „Wdrożenie systemu informatycznego w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych”

Beneficjent: PHU TECHNOMEX SP. Z O.O.

Celem projektu jest: wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności gospodarczej

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w procesach biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca będzie mógł prowadzić procesy zarządcze, operacyjne i pomocnicze w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi ich optymalizacja i automatyzacja. W ramach projektu zostanie wdrożony zintegrowany system klasy ERP oraz elektroniczny obieg dokumentów. Innowacyjność rozwiązania polega na zintegrowaniu poszczególnych obszarów działalności biznesowej w jeden zsynchronizowany system informatyczny pełnej wymiany i analizy informacji oraz zastosowaniu innowacyjnych technologii. Inwestycja objęta projektem wpisuje się w model działania B2B i B2E. Zakres projektu obejmuje zakup niezbędnych wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, usług oraz szkoleń z obsługi systemu informatycznego.

Wartość projektu: 1 036 530,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 474 938,50 PLN


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP

Działanie 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.


Gliwice, 03 październik 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2017/U12

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrążenie systemu informacyjnego w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych, dla którego Zamawiający otrzyma dofinansowanie w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjnego w działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe - Tablety

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Załącznik 1 do oferty.doc

Informacja o wyborze oferty


Gliwice, 03 październik 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2017/U11

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrążenie systemu informacyjnego w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych, dla którego Zamawiający otrzyma dofinansowanie w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjnego w działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe - Licencje serwerowa i SQL

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Załącznik 1 do oferty.doc

Informacja o wyborze oferty


Gliwice, 03 październik 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2017/U10

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrążenie systemu informacyjnego w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych, dla którego Zamawiający otrzyma dofinansowanie w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjnego w działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe - Portal Serwisowy

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Załącznik 1 do oferty.doc

Informacja o wyborze oferty


Realizacja projektu „Zwiększenie rozpoznawalności marek produktowych Spółki TECHNOMEX na rynkach zagranicznych poprzez udział w

branżowym programie promocji”

Beneficjent: PHU Technomex Sp. Z o.o.

 

Krótki opis projektu:

Przedmiotem niniejszego projektu jest udział Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego TECHNOMEX Sp. z o.o.

w programie promocji branży sprzętu medycznego poprzez podejmowanie działań mających na celu

zwiększenie rozpoznawalności marki TECHNOMEX na rynkach zagranicznych oraz rozszerzenie dotychczasowej działalności

eksportowej, w efekcie czego przewidywany jest wzrost wolumenu sprzedaży eksportowej.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania promocyjne:

1. Udział w charakterze wystawcy w działaniach targowych

2. Zakup usług doradczych w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne

3. Zakup usług szkoleniowych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy

 

Wartość projektu: 1 087 443.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 663 075.00 PLN


Program operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


Gliwice, 19 wrzesień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2017/U8

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrążenie systemu informacyjnego w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych, dla którego Zamawiający otrzyma dofinansowanie w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjnego w działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe - Licencje serwerowa i SQL

Załącznik 1 do oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty

Unieważnienie


Gliwice, 18 wrzesień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 15/3.7/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku do pobrania poniżej:

15.3.7.Technomex Zapytanie ofertowe - Platformy

Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 1 do oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Informacja o wyborze oferty


Gliwice, 18 wrzesień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 14/3.7/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku do pobrania poniżej:

14.3.7.Technomex Zapytanie ofertowe - Bieżnia

Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 1 do oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Informacja o wyborze oferty


Gliwice, 18 wrzesień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 13/3.7/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku do pobrania poniżej:

13.3.7.Technomex Zapytanie ofertowe - Urządzenie do treningu ekscentrycznego

Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 1 do oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Informacja o wyborze oferty


 ​Gliwice, 18 wrzesień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 12/3.7/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku do pobrania poniżej:

12.3.7.Technomex Zapytanie ofertowe - Zestaw GPS

Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 1 do oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Informacja o wyborze oferty


 ​Gliwice, 18 wrzesień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/3.7/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku do pobrania poniżej:

11.3.7.Technomex Zapytanie ofertowe - Zestaw do oceny izokinetycznej

Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 1 do oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Informacja o wyborze oferty


Gliwice, 18 wrzesień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 10/3.7/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku do pobrania poniżej:

10.3.7.Technomex Zapytanie ofertowe - System do treningu kardiologicznego

Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 1 do oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Informacja o wyborze oferty


Gliwice, 14 wrzesień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2017/U9

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrążenie systemu informacyjnego w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych, dla którego Zamawiający otrzyma dofinansowanie w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjnego w działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe - Tablety

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Załącznik 1 do oferty.doc

Odpowiedzi na pytania

Aktualizacja - 2017/U9 Zapytanie ofertowe - Tablety

Unieważnienie


Gliwice, 14 wrzesień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2017/U7

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrążenie systemu informacyjnego w celu automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych, dla którego Zamawiający otrzyma dofinansowanie w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjnego w działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe - Portal Serwisowy

Załącznik 1 do zapytania - Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty

Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Załącznik 1 do oferty.doc

Ogłoszenie o zmianie

Aktualizacja - 2017/U7 Zapytanie ofertowe - Portal Serwisowy

Unieważnienie


Gliwice, 11 sierpień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 12/14/2.1/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie laboratorium badawczego metod rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

12.14.2.1.Zapytanie ofertowe - Koncepcje

Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Ogłoszenie o zmianie

Aktualizacja - 12.14.2.1.Zapytanie ofertowe - Koncepcje

Aktualizacja - Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Aktualizacja - Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Aktualizacja - Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Informacja o wyborze


Gliwice, 11 sierpień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 9/2.1/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie laboratorium badawczego metod rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

9.2.1.Zapytanie ofertowe - System informatyczny

Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 1 do oferty

Ogłoszenie o zmianie

Aktualizacja - 9.2.1.Zapytanie ofertowe - System informatyczny

Aktualizacja - Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty

Aktualizacja - Załącznik 2 do zapytania - Wzór oferty.doc

Aktualizacja - Załącznik 3 do zapytania - Wzór umowy

Informacja o wyborze


Gliwice, 09 sierpień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 9/3.7/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku do pobrania poniżej:

9.3.7.Technomex Załącznik 1 do oferty

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie

Zapytanie ofertowe - Defibrylator

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zmianie

Aktualizacja - Zapytanie ofertowe - Defibrylator

Aktualizacja - Załącznik 1 do oferty.doc

Aktualizacja - Załącznik 1 do oferty

Ogłoszenie o zmianie 2

Aktualizacja 2 - Zapytanie ofertowe - Defibrylator

Informacja o wyborze oferty


Gliwice, 09 sierpień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 8/3.7/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku do pobrania poniżej:

8.3.7.Technomex Załącznik 1 do oferty

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie

Zapytanie ofertowe - Platformy

Unieważnienie


Gliwice, 09 sierpień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 7/3.7/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku do pobrania poniżej:

7.3.7.Technomex Załącznik 1 do oferty

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie

Zapytanie ofertowe - Bieżnia

Unieważnienie


Gliwice, 09 sierpień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/3.7/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku do pobrania poniżej:

6.3.7.Technomex Załącznik 1 do oferty

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie

Zapytanie ofertowe - Urządzenie do treningu ekscentrycznego

Unieważnienie


Gliwice, 09 sierpień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/3.7/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku do pobrania poniżej:

5.3.7.Technomex Załącznik 1 do oferty

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie

Zapytanie ofertowe - Zestaw GPS

Unieważnienie


Gliwice, 09 sierpień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/3.7/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku do pobrania poniżej:

4.3.7.Technomex Załącznik 1 do oferty

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie

Zapytanie ofertowe - Zestaw do prób wysiłkowych

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zmianie

Aktualizacja - Zapytanie ofertowe - Zestaw do prób wysiłkowych

Aktualizacja - Załącznik 1 do oferty.doc

Aktualizacja - Załącznik 1 do oferty

Ogłoszenie o zmianie 2

Aktualizacja 2 - Zapytanie ofertowe - Zestaw do prób wysiłkowych 

Informacja o wyborze oferty


Gliwice, 09 sierpień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/3.7/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku do pobrania poniżej:

3.3.7.Technomex Załącznik 1 do oferty

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy.pdf

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.pdf

Załącznik 1 do zapytania Oświadczenie.pdf

Zapytanie ofertowe - Zestaw do oceny izokinetycznej

Unieważnienie


Gliwice, 09 sierpień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/3.7/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczególnie opis przemiotu postępowania znajduje się w załączniku do pobrania poniżej:

2.3.7.Technomex Załącznik 1 do oferty.pdf

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załacznik 1 do zapytania Oświdczenie

Zapytanie ofertowe - System do trenigu kardologicznego

Unieważnienie


Gliwice, 09 sierpień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/3.7/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie ośrodka kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej połączonej z rehabilitacją narządu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku do pobrania poniżej:

1.3.7.Technomex Załacznik 1 do oferty

Załącznik 1 do zapytania Oświdczenie

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty

Załącznik 3 do zapytania Wzór umowy

Załącznik 2 do zapytania Wzór oferty.doc

Zapytanie ofertowe - EKG komputerowe

Odpowiedzi na pytanie 

Ogłoszenie o zmianie

Aktualizacja - Zapytanie ofertowe - EKG komputerowe

Aktualizacja - Załacznik 3 do zapytania Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie 2

Aktualizacja 2 - Zapytanie ofertowe - EKG  komputerowe

Informacje o wyborze oferty


Gliwice, 22 czerwca 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/9.2.6/TECHNOMEX/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Rozwój regionalnych usług rehabilitacyjnych służących przywracaniu i/lub poprawie zdrowia krokiem do deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi.”, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Treść zapytania ofertowego


PHU Technomex Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Rozwój regionalnych usług rehabilitacyjnych służących przywracaniu i/lub poprawie zdrowia krokiem do deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi.”

Poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz pacjentów po przebytym udarze mózgu ze społeczeństwa dzięki sprawnym i efektywnym działaniom rehabilitacyjnym przyspieszającym ich powrót do sprawności.

Wartość dofinansowania: 1 697 015,24 PLN (1 551 035,44 PLN z UE oraz 145 979,80 PLN z Krajowych środków publicznych)

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


Gliwice, 24 maja 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/33/2017

 

ORGANIZACJA UDZIAŁU W TARGACH FIME 2017

W związku z realizacją projektu w ramach działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” , Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Dane składającego zapytanie ofertowe:
PHU Technomex Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
NIP 6310000138 KRS 0000127793
Przedmiot działalności zmawiającego
32, 50, z, produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Opis przedmiotu zapytania ofertowego:
W związku z planowanym udziałem Zamawiającego w targach FIME 2017 w Orlando w dniach 8-10 sierpnia 2017 (dalej również jako „Targi”) ogłaszamy zapytanie ofertowe na realizację wymienionych poniżej usług:

 • Wynajem powierzchni wystawienniczej;
 • Zabudowa stoiska
 • Obsługa techniczna stoiska
 • Transport eksponatów

Zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 - Wykaz usług

Wybór oferty

 


Gliwice, 11 maja 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2.1/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie laboratorium badawczego metod rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Treść zapytania ofertowego


Gliwice, 11 maja 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2.1/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie laboratorium badawczego metod rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Treść zapytania ofertowego

Wydłużenie terminu składania ofert i zmiana w treści ogłoszenia


Gliwice, 11 maja 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2.1/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie laboratorium badawczego metod rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Treść zapytania ofertowego


 

Gliwice, 11 maja 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2.1/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie laboratorium badawczego metod rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Treść zapytania ofertowego


Gliwice, 11 maja 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2.1/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie laboratorium badawczego metod rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Treść zapytania ofertowego


 

Gliwice, 11 maja 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2.1/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie laboratorium badawczego metod rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Treść zapytania ofertowego


Gliwice, 28 kwietnia 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/33/2017

ZAKUP USŁUGI DORADCZEJ DOTYCZĄCEJ WEJŚCIA TECHNOMEX NA RYNKI PERSPEKTYWICZNE – USA ORAZ CHINY

W związku z realizacją projektu w ramach działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” , Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Nr umowy: POIR.03.03.03-24-0007/16-00

Dane składającego zapytanie ofertowe

 • PHU Technomex Sp. z o.o.
 • Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
 • NIP 631 000 01 38 KRS 0000127793

Opis przedmiotu zapytania ofertowego

 • Zakup usługi doradczej dotyczącej wejścia TECHNOMEX na rynek perspektywiczny – USA,
 • Zakup usługi doradczej dotyczącej wejścia TECHNOMEX na rynek perspektywiczny – CHINY

Treść zapytania ofertowego

Wyniki


Realizacja projektu „Zwiększenie rozpoznawalności marek produktowych Spółki TECHNOMEX na rynkach zagranicznych poprzez udział w branżowym programie promocji”.

Beneficjent: PHU Technomex Sp. z o.o.

Krótki opis projektu: Przedmiotem niniejszego projektu jest udział Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego TECHNOMEX Sp. z o.o. w programie promocji branży sprzętu medycznego poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie rozpoznawalności marki TECHNOMEX na rynkach zagranicznych oraz rozszerzenie dotychczasowej działalności eksportowej, w efekcie czego przewidywany jest wzrost wolumenu sprzedaży eksportowej.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania promocyjne:

1. Udział w charakterze wystawcy w działaniach targowych

2. Zakup usług doradczych w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne

3. Zakup usług szkoleniowych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy

Wartość projektu: 1 087 443.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 663 075.00 PLN

Program operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


Gliwice, 23.02.2017 r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: finanse@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 2017/U2

Na zakup 22 tabletów wraz z klawiaturą i etui

Treść zapytania ofertowego

Załącznik 1

Załącznik 2

Wynik zapytania ofertowego


Gliwice, 23.02.2017 r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: finanse@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 2017/U1

Na zakup systemu antyspamowego i antywirusowego

Treść zapytania ofertowego

Załącznik 1

Załącznik 2

Wybór oferty


 

Gliwice, 23.12.2016r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: finanse@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 2016/U6

Na migrację danych aktualnie gromadzonych i przetwarzanych w systemie Perfect Expert

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Ogłoszenie wyników


Gliwice, 23.12.2016r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: finanse@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 2016/U5

Na zakup macierzy dyskowej niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa danych

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Ogłoszenie wyników


Gliwice, 15.12.2016r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: finanse@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 2016/U4

Na zakup macierzy dyskowej niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa danych

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o unieważnieniu


 

Gliwice, 9.12.2016r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: mgrossy@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 2016/U3

Na migrację danych aktualnie gromadzonych i przetwarzanych w systemie Perfect Expert

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o unieważnieniu postepowaniaGliwice,  28.10.2016r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: mgrossy@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 4/33/2016

Zakup usługi transportu i spedycji eksponatów wraz z ubezpieczeniem

Szczegóły w załączniku


Gliwice,  28.10.2016r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: mgrossy@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 3/33/2016

Wynajem powierzchni wystawienniczej podczas targów MEDICA 2016

Szczegóły w załączniku


Gliwice,  28.10.2016r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: mgrossy@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 2/33/2016

Wynajem zabudowy targowej wraz z obsługą techniczną na targi MEDICA 2016

Szczegóły w załączniku


Gliwice,  28.10.2016r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: mgrossy@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 1/33/2016

Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych drukowanych anglojęzycznych

Szczegóły w załączniku


Gliwice, 28.10.2016r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: mgrossy@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350


Zapytanie ofertowe 2016/U2

Na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu ERP dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowego i usługowego oraz przeszkolenie użytkowników.

Szczegóły w załączniku

Wybór oferty


Gliwice,  14.10.2016r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: finanse@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 2016/U1

Zakup zintegrowanego systemu ERP dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowego i usługowego

 

W związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.3. – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne ogłaszamy niniejszym nabór ofert.

Niniejsze postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Szczegóły w załącznikach:


ZAPYANIE OFERTOWE

Gliwice, dn. 14.06.2016r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:  
Nocleg dla dwóch pracowników przedsiębiorcy na targi MEDICA 2016, 14-17 Listopada 2016, Dusseldorf/Niemcy 
Zakup dokonany jest w ramach:

 • oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
 • działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
 • poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 

Specyfikacja:
Hotel:
Ilość miejsc hotelowych :  2 (osobne łóżka)
Dzień przyjazdu: 13.11.2016
Dzień wyjazdu: 17.11.2016
Lokalizacja:  ESSEN, Niemcy
Internet: dostępny w pokoju
Parking: 1 miejsce

Złożona oferta powinna zawierać:

 • datę sporządzenia,
 • cenę, 
 • termin ważności oferty
 • potwierdzenie spełnienia powyższych warunków 


Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: export@technomex.pl, lub dostarczona do siedziby zamawiającego:

PHU TECHNOMEX Sp. z o.o.
ul. Szparagowa 15
44-141 Gliwice
Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.technomex.pl


Termin składania ofert upływa w dniu 16 czerwca 2016 roku do godz. 10:00. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

LP Nazwa Waga - ilość punktów
1 Cena 100
  Razem 100

Wybór oferty dokumentowany zostanie protokołem, do którego załączone zostaną zebrane oferty. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu  o ustalone kryteria.

Szczegóły w załączniku


Gliwice dn. 06.10.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na

1. Wynajęcie powierzchni wystawienniczej (40 m2)

2. Wynajem zabudowy dla tej powierzchni wystawienniczej

3. Usługa w zakresie obsługi technicznej, w tym nagłośnienia i oświetlenia

W ramach udziału w targach MEDICA 2014, 12-15 listopada 2014, Dusseldorf

Zakup dokonany jest w ramach realizacji Branżowego programu promocji branży produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej - Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Tytuł Projektu: „WZROST UDZIAŁU EKSPORTU PRODUKTÓW FIRMY TECHNOMEX”

Szczegóły w załączniku

 


                

                                                                              Gliwice dn. 06.10.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na

- Przelot dla pracownika przedsiębiorcy

na targi ARAB HEALTH 2015, 26-29 stycznia 2015, Dubaj

Zakup dokonany jest w ramach realizacji Branżowego programu promocji branży produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej - Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Tytuł Projektu: „WZROST UDZIAŁU EKSPORTU PRODUKTÓW FIRMY TECHNOMEX”

Szczegóły w załączniku

 


Gliwice 18.09.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Firma Technomex Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, w związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do produkcji profesjonalnych basenów rehabilitacyjnych” zwraca się z prośba o przedstawienie oferty cenowej na zakup specjalistycznych narzędzi do montażu basenu.

Szczegóły w załączniku


Gliwice 16.09.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Firma Technomex Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, w związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do produkcji profesjonalnych basenów rehabilitacyjnych” zwraca się z prośba o przedstawienie oferty cenowej na zakup oprogramowania do sterowania basenem wraz z dokumentacją.

           

Szczegóły w załączniku


Gliwice 16.09.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Firma Technomex Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, w związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do produkcji profesjonalnych basenów rehabilitacyjnych” zwraca się z prośba o przedstawienie oferty cenowej na zakup urządzenia do pakowania i zabezpieczania basenu na czas transportu.

           

Szczegóły w załączniku

 


Gliwice dn. 04.09.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na

- Przejazd oraz nocleg dla pracownika przedsiębiorcy

na targi ARAB HEALTH 2015, 26-29 stycznia 2014, Dubaj

Zakup dokonany jest w ramach realizacji Branżowego programu promocji branży produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej - Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Tytuł Projektu: „WZROST UDZIAŁU EKSPORTU PRODUKTÓW FIRMY TECHNOMEX”

Szczegóły w załączniku.

 


Przedsiębiorstwo PHU TECHNOMEX Sp. z o.o. stawiając na doskonalenie i rozszerzenie oferty handlowej dla naszych klientów bierze udział w jednym z projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Opis projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.                  

 „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do produkcji profesjonalnych basenów rehabilitacyjnych”


Beneficjent: PHU TECHNOMEX Sp. z o.o.

Wartość dofinansowania: 216.000 PLN

Wartość projektu: 447.200 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 


„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

„WZROST UDZIAŁU EKSPORTU PRODUKTÓW FIRMY TECHNOMEX”

Firma PHU Technomex Sp. z o.o. wzięła udział w targach EXPOMED Eurasia Stambuł w dniach 03-06.04.2014r. w ramach Branżowego Programu Promocji o charakterze ogólnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TECHNOMEX Sp. z o.o.

Wartość dofinansowania: 47.250,00 PLN

Wartość projektu:  77.490,00 PLN

Nr umowy: POIG.06.05.02-00-551/13-00


Oś priorytetowa 6 – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.5 – Promocja polskiej gospodarki

Poddziałanie 6.5.2 – Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Gospodarki


Gliwice dn. 23.04.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: 

- nocleg dla dwóch pracowników przedsiębiorcy

na targi MEDICA 2014, 11-15 listopada 2014, Dusseldorf

Zakup dokonany jest w ramach realizacji Branżowego programu promocji branży produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej - Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Tytuł Projektu: „WZROST UDZIAŁU EKSPORTU PRODUKTÓW FIRMY TECHNOMEX”

Szczegóły w załączniku


                         Gliwice dn. 22.04.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: 

1. Wynajęcie powierzchni wystawienniczej (9 m2)

2. Wynajem zabudowy dla tej powierzchni wystawienniczej

3. Usługa w zakresie obsługi technicznej, w tym nagłośnienia i oświetlenia

W ramach udziału w targach FIME 2014, 06-08 sierpnia 2014, Miami

Zakup dokonany jest w ramach realizacji Branżowego programu promocji branży produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej - Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Tytuł Projektu: „WZROST UDZIAŁU EKSPORTU PRODUKTÓW FIRMY TECHNOMEX”

Szczegóły w załączniku


Gliwice dn. 15.04.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: 

- Przejazd oraz nocleg dla pracownika przedsiębiorcy

na targi FIME 2014, 06-08 sierpnia 2014, Miami

Zakup dokonany jest w ramach realizacji Branżowego programu promocji branży produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej - Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Tytuł Projektu: „WZROST UDZIAŁU EKSPORTU PRODUKTÓW FIRMY TECHNOMEX”

Szczegóły w załączniku


                Gliwice dn. 24.02.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na

- Zakup usługi transportu i spedycji eksponatów wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną

na targi EXPOMED 2014, 03-06 kwietnia 2014, Istambuł/Turcja (Tereny Wystawowe „TÜYAP FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTER” – Istambuł/Turcja).

Zakup dokonany jest w ramach realizacji programu promocji o charakterze ogólnym na terenie Turcji - Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Tytuł Projektu: „Wzrost udziału eksportu produktów firmy Technomex”

Szczegóły w załączniku


                               Gliwice dn. 24.02.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na

- Przejazd oraz nocleg dla pracownika przedsiębiorcy

na targi EXPOMED 2014, 03-06 kwietnia 2014, Istambuł/Turcja (Tereny Wystawowe „TÜYAP FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTER” – Istambuł/Turcja).

Zakup dokonany jest w ramach realizacji programu promocji o charakterze ogólnym na terenie Turcji - Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Tytuł Projektu: „Wzrost udziału eksportu produktów firmy TECHNOMEX”

 

Szczegóły w załączniku

 


17.12.2013r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: biuro@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 6 – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

 • Działanie 6.5 – Promocja polskiej gospodarki
 • Poddziałanie 6.5.2 – Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Gospodarki

Nr umowy UDA.POIG.06.05.02-00-090/12-00

Niniejszym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zabudowę stoiska wystawowego o pow 12m2 ,podczas targów medycznych ARAB HEALTH w Dubaju w dniach 27-30.01

 • Założenia
 • wykładzina dywanowa
 • zaplecze gospodarcze z drzwiami
 • Monitor LED min 40”
 • lada informacyjna
 • Krzesło barowe, stół, stojaki na foldery
 • Chętnie rozpatrzymy również propozycję innych rozwiązań zabudowy stoiska.

 

Zwracamy się również z prośbą o oferty na usługę w zakresie obsługi technicznej, w tym nagłośnienia i oświetlenia

Oferty proszę składać do dnia: 22.12.2013r. W formie elektronicznej na adres mailowy: mlos@technomex.pl lub w formie tradycyjnej na adres siedziby. Oferta powinna zawierać cenę końcową ( uwzględniająca wszystkie koszty dodatkowe)

 


Zapytanie ofertowe 2013/E2

 

Zamawiający:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: biuro@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

 

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Nr umowy UDA-POIG.08.02.00-24-031/13-00 "Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B celem optymalizacji wymiany handlowej pomiędzy PHU TECHNOMEX Sp. z o.o. i partnerami"

 

Ogólne warunki związane z ofertą:
Oferty należy składać do dnia 30.11.2013 na adres mlos@technomex.pl lub jfranczyk@technomex.pl bądź w siedzibie firmy ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice.
Oferty proszę składać na wzorze będącym załącznikiem do niniejszego Zapytania Ofertowego (Zał. Nr 1)

 

Opis przedmiotu zamówienia:

LP. Nazwa Towaru Szt.
1. Zakup oprogramowania systemu B2B z 60 szt. licencji dostępowych, system CRM z modułami Alarmy o płatnościach i blokady; moduł mail; Dostawy; Komunikacja SMS; Kompetencje; Marketing; Premie i prowizje; Produkty; Zlecenia; moduły integracyjne i API, adaptery danych  1
2. Zakup usług szkoleniowych dla użytkowników systemu B2B (3 dni szkoleń po 8 godzin lekcyjnych dla 60 użytkowników) 1
3. Zakup zestawów komputerowych dla pracowników etatowych C2D 2,4GHz/4GB/2 50GB WIN 7PROF  35
4. Zakup monitorów komputerowych dla pracowników etatowych 22"
1680x1050 VGA, DVI-D 
35
5. Zakup usługi wdrożeniowej systemu B2B (168 rbh ) 1


 

Termin ważności oferty:

- 60 dni

Termin wykonania zamówienia:
- 31.07.2014

Kryterium wyboru:
- 100% cena

UWAGA!

W odpowiedzi na liczne zapytania zdecydowaliśmy się na publikację szczegółów dotyczących systemu B2B. (zał. nr 2)

Ponadto ogłaszamy, że termin składania ofert został wydłużony do 7.12.2013r.

UWAGA!

W związku ze zbliżającym się okresem światecznym, informujemy iż ogłoszenie wyników odbędzie się do dnia 10.01.2014r.


 

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż nasza firma na podstawie umowy nr UDA-POIG.08.02.00-24-031/13-00 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. "Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B celem optymalizacji wymiany handlowej pomiędzy PHU TECHNOMEX Sp. z o.o. i partnerami" Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Opis Projektu:

Projekt polega na wdrożeniu nowej dla Wnioskodawcy platformy B2B, mającej na celu umożliwienie integracji i automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw.

Cel Projektu:

Podstawowym celem jest osiągnięcie innowacyjności organizacyjnej zarządzania procesami handlowymi poprzez usystematyzowanie oraz automatyzację i przyspieszenie przepływu informacji pomiędzy Beneficjentem i jego Partnerami, w wyniku czego nastąpi między innymi wzrost obrotów między kontrahentami, optymalizacja kosztów obsługi, przyspieszenie realizacji procesów biznesowych. Główne procesy biznesowe pomiędzy przedsiębiorstwami, których realizacja zostanie zintegrowana i zautomatyzowana na platformie to proces sprzedaży oraz logistyki produktów w relacji Partner-Wnioskodawca-Partner.

Projekt będzie realizowany w trakcie dwóch liczących po 3 i 6 m-cy etapów tj. w okresie listopad-styczeń 2013/2014r. oraz drugi etap luty-czerwiec 2014r.

Wartość projektu: 1 221 515,00 PLN

Dofinansowanie w kwocie: 730 659 PLN

W chwili obecnej zakończono realizację etapu I


Zaawansowana diagnostyka chodu oraz stóp

Firma P.H.U. TECHNOMEX SP. Z O.O. zaprasza na kompleksową analizę chodu oraz budowy stóp. Badanie wykonane zostanie na innowacyjnym sprzęcie wykorzystującym najnowsze dostępne technologie. Połączenie bieżni wraz z specjalną matą barorezystywną oraz oprogramowaniem zainstalowanym na komputerze daje możliwość obiektywnej oceny skomplikowanego wzorca ruchowego jakim jest chód. Badanie przeprowadzone zostanie dwuetapowo, w pierwszym etapie ocenie poddany zostanie rozkład obciążenia występującego pod różnymi segmentami stóp w warunkach statycznych. W drugim etapie kompleksowo przeanalizowany zostanie chód osoby poddanej badaniu.

 

Diagnostyka ukształtowania stopy ma ogromne znaczenie w ocenie i terapii patologii stóp oraz wad postawy. Najmniejsze odchylenia w ich budowie mogą być spowodowane nieprawidłowościami w obrębie innych części ciała. Asymetrie w obrębie stóp mogą zatem świadczyć  o występowaniu wady postawy i odwrotnie – zaniedbane wady stóp mogą prowadzić do m.in.:

 • Skoliozy;
 • Artrozy;
 • Dyskopatii;
 • Zwyrodnienia stawów biodrowych.

Raport oceniający zawiera wszystkie istotne parametry pomocne w obiektywnej i rzetelnej  ocenie chodu badanego. W trakcie badania rejestrowane są wszystkie parametry czasowo przestrzenne chodu:

 • prędkość; 
 • kadencja (kroki/min); 
 • długość kroku i cyklu; 
 • szerokość kroku;
 • czas trwania cyklu chodu; 
 • czas trwania fazy podporowej i przenoszenia; 
 • czas trwania fazy pojedynczego i podwójnego podporu.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –realna odpowiedź na realne potrzeby

„Implementacja nowatorskiej technologii świadczenia usługi rehabilitacyjnej reedukacji chodu przez PHU  Technomex Sp. z o.o.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Tu realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

 

Wnioskodawca:

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

ul. Opolska 15, 40-084 Katowice
Tel. 32/ 35-111-82, 781-48-56  Faks 32  351-11-86
e-mail: mlodzi@rig.katowice.pl
www.mlodzikontra.pl


Gliwice, 1.10.2013r.

 

Zamawiający:
PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: biuro@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 2013/E1

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

"Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B celem optymalizacji wymiany handlowej pomiędzy PHU TECHNOMEX Sp. z o.o. i partnerami"

 

Ogólne warunki związane z ofertą:

 • Oferty należy składać do dnia 18.10.2013 na adres mlos@technomex.pl lub jfranczyk@technomex.pl bądź w siedzibie firmy ul. Szparagowa 15 44-141 Gliwice.
 • Oferty proszę składać na wzorze będącym załącznikiem do niniejszego Zapytania Ofertowego       (Zał. Nr 1)
 • Oferta powinna zawierać potwierdzenie wyszczególnionych pozycji z podaniem ceny netto i okresu gwarancji, terminu ważności oferty
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Opis przedmiotu zamówienia

Lp.

Nazwa Towaru

Szt.

1

Zakup serwera serwer 4xXEON QUAD CORE 3GHz/128GB RAM/2X73GB HDD SAS

2

2

Zakup oprogramowania SLES 11 Enterprise

2

3

Zakup oprogramowania SLES 11 Enterprise HA EXTENSIONS

2

4

Zakup szafy serwerowej 48U

2

5

Zakup urzadzenia typu UPS o mocy pozornej 20kVA, podłaczenie 3
fazowe

1

6

Zakup urzadzenia typu router brzegowy MicroTik 10 portów
lan/wan konfigurowalne, monitorowanie włamań, porty 1gb,
serwer VPN do 60 userow

1

7

Zakup urzadzenia typu switch HP 1Gbit  48 port stacowalny

4

8

Zakup urządzenia typu switch EMC FC x 32 porty FC

4

9

Zakup macierzy dyskowej EMC2 -efektywnie 16TB

1

10

Zakup biblioteki tasmowej Autoloader LTO4 8 tasm x 800GB
 

1

11

Konfiguracja serwera -Klastra

1

12

Konfiguracja systemu backupowego na macierzy dyskowej

1

13

Podstawowe szkolenie z zakresu obsługi systemu klastrowego
dla administratorów

1

14

Zakup oprogramowania WinSvrStd 2012 SNGL OLP NL 2Proc -
PDC

1

15

Zakup oprogramowania WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL -
PDC

60

16

Zakup oprogramowania WinSvrStd 2012 SNGL OLP NL 2Proc -
SQL B2B

2

17

Zakup oprogramowania SQLSvrStd 2012 SNGL OLP NL

1

18

Zakup oprogramowania SQLCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL

60

19

Zakup oprogramowania WinSvrStd 2012SNGL OLP NL 2Proc -
MAPI B2B

2

20

Zakup oprogramowan ia ExchgStdCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL

60

21

Zakup oprogramowan ia ExchgSvrStd 2013 SNGL OLP NL

1

 

Termin ważności oferty:

- 30 dni

Termin wykonania zamówienia:

- 31.01.2014

Kryterium wyboru:

- 100% cena


 

04.04.2013r.

W związku z realizacją projektu „Implementacja nowatorskiej technologii świadczenia usługi rehabilitacyjnej reedukacji chodu przez PHU Technomex Sp. z o.o.”  PHU TECHNOMEX Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na następujące zakupy:

- układ napędowy urządzenia napędzającego główne mechanizmy urządzenia odpowiadającego za odwzorowanie trajektorii chodu,

- elektroniczny układ pomiarowy,

- elektroniczny układ sterujący,

- stanowisko komputerowe,

- dynamiczny system obciążenia pacjenta,

- oprogramowanie elektronicznego układu sterująco-pomiarowego wraz ze współpracującym oprogramowaniem użytkownika

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku oraz w siedzibie beneficjenta:

E-mail:                  biuro@technomex.pl

Fax:                       (32) 401 03 50

Adres:                  PHU „Technomex” sp. z o.o. ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • Cena  80%
 • Maksymalny czas realizacji 20%


Dopuszcza się oferty częściowe.

Ostateczny termin składania ofert:  18.04.2013 r.

Ważność oferty: 60 dni od momentu zakończenia terminu składania ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria.

Załącznik do zapytania


Przedsiębiorstwo PHU TECHNOMEX Sp. z o.o. stawiając na doskonalenie i rozszerzenie oferty handlowej dla naszych klientów bierze udział w jednym z projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

 Opis projektu:
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.                   

„Implementacja nowatorskiej technologii świadczenia usługi rehabilitacyjnej reedukacji chodu przez PHU Technomex Sp. z o.o.”


Beneficjent: PHU TECHNOMEX Sp. z o.o.

Wartość dofinansowania: 316.800,00 PLN                                                                                                  

Wartość projektu: 649.440,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl


„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” 

06.2012-06.2015 r. – realizacja projektu „WZROST UDZIAŁU EKSPORTU PRODUKTÓW FIRMY TECHNOMEX”


Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TECHNOMEX Sp. z o.o.

Wartość dofinansowania: 400.350,00 PLN.

Wartość projektu:  656.574,00 PLN


Udział w ramach Branżowego Programu Promocji  branży produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Oś priorytetowa 6 – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.5 – Promocja polskiej gospodarki

Poddziałanie 6.5.2 – Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Gospodarki


Czas trwania: 06.2012-06.2015


W dniach 16.05.2012 do 19.05.2012 PHU TECHNOMEX Sp. z o.o. brało udział w Międzynarodowych Targach Sprzętu Medycznego w Bolonii współfinansowanych ze środków UE.

Opis Projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

Nazwa projektu: " Udział firmy w targach medycznych EXPOSANITA 2012 w Bolonii ( Włochy) jako wystawca" 

Beneficjent: PHU TECHNOMEX Sp. z o.o. 

Wartość dofinansowania: 30.600,00 PLN.. 

Wartość projektu: 65.730,00 PLN 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego-realna odpowiedź na realne potrzeby 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


Firma P.H.U. Technomex Sp. z o.o. uczestniczy w programie “Staż Sukcesem Naukowca” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie: 8.2.1: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. W okresie od 1 sierpnia do 31 października mamy przyjemność współpracować z dwoma naukowcami repezentującymi śląskie uczelnie wyższe.

Projekt „Staż Sukcesem Naukowca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Gliwice, 30-04-2012

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH

WYBORU OFERT

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TECHNOMEX” Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, iż w wyniku porównania złożonych ofert na:

 

zakup zewnętrznej usługi przeprowadzenie badań marketingowych, wyszukiwania i doboru partnerów na rynkach zagranicznych (Rosja, Ukraina), oraz organizacji misji handlowej w Rosji i na Ukrainie w ramach II Etapu „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu” Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 

 

Oraz w oparciu o następujące kryteria:

 

·         Cena

·         Warunki płatności

·         Termin realizacji

·         Doświadczenie w doradztwie eksportowym 

 

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

Sotres Sp. z o.o.

ul. Puławska 11/63

02-515 Warszawa


Gliwice, 10 kwietnia 2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi przeprowadzenie badań marketingowych, wyszukiwania i doboru partnerów na rynkach zagranicznych (Rosja, Ukraina), oraz organizacji misji handlowej w Rosji i na Ukrainie w ramach II Etapu „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu” Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

 

Tytuł Projektu: „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Technomex Sp. z o.o.”

 

Oferta powinna obejmować następujące działania:

 

1.    Zakup badań marketingowych w związku z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych dotyczy rynku rosyjskiego oraz na rynku ukraińskim (Działanie I).

2.    Zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych w związku z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynku rosyjskim oraz na rynku ukraińskim (Działanie II).

3.    Zakup usług w zakresie organizacji 2 spotkań z wyselekcjonowanymi partnerami handlowymi na Ukrainie oraz w Rosji w związku z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynku ukraińskim oraz rosyjskim (Działanie III).

4.    Zakup baz danych w związku z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynku rosyjskim i ukraińskim (Działanie IV)

 

Planowany termin realizacji projektu: 

 • Działanie I: 01.05.2012-25.06.2012
 • Działanie II: 01.05.2012-25.06.2012
 • Działanie III: 01.05.2012-.25.06.2012
 • Działanie IV: 01.05.2012-.25.06.2012

 

Złożona oferta powinna zawierać:

1.    adres oferenta,

2.    dane rejestrowe firmy,

3.    datę sporządzenia,

4.    cenę całkowitą netto i brutto,

5.    termin ważności oferty,

6.    warunki i termin płatności,

7.    referencje,

8.    podpis oferenta zgodnie z przyjętą zasadą reprezentacji,

 

Termin ważności oferty: 30.04.2012

Oferta może być przesłana:

1.    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jkluska@technomex.pl 

2.    faksem na numer: + 48 32 40 10 350

3.    za pośrednictwem poczty na adres: PHU Technomex Sp. z o.o.,ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice

 

Termin składnia ofert upływa w dniu: 23.04.2012

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania i wyłonienie oferenta nie później niż: 30.04.2012

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

LP Nazwa Max. ilość punktów
1 Cena 20
2 Warunki płatności 20
3 Termin realizacji 30
4     
Doświadczenie w doradztwie eksportowym
30
RAZEM   100

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Jolantą Karcz

Tel:  + 48 32 238 27 93; wewnętrzny: 52, email: jkluska@technomex.pl


W dniach 23.01.2012 do 26.01.2012 PHU TECHNOMEX Sp. z o.o. brała udział w Międzynarodowych Targach Sprzętu Medycznego w Dubaju współfinansowanych ze środków UE.

 Opis Projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

 Nazwa projektu: " Udział firmy w targach medycznych Arab Health 2012 w Dubaju ( Zjednoczone Emiraty Arabskie)"

 Beneficjent: PHU TECHNOMEX Sp. z o.o.

 Wartość dofinansowania: 49 998,30 PLN..

 Wartość projektu: 109.182,00 PLN

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego-realna odpowiedź na realne potrzeby

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 

 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” 

 01.2011-12.2012 r. – realizacja projektu „Etap II-Wdrożenie Planu rozwoju eksportu”

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1. Paszport do eksportu – II Etap.

 


 Gliwice, 30 styczeń 2018

 

 

Nasi partnerzy
Facebook
Kontakt
zobacz stronę kontakt

Kontakt

Wyślij wiadomość

Zamknij
Zamknij

Twoja wiadomość została wysłana. Niebawem skontaktujemy się z Tobą.

Przychodnia
SKLEP