Hello! We detected that you are outside the Poland.

You may continue to browse this website but we highly recommend that you visit Technomex international website, as the product and prices we offer here may not be available at your region.

Click on the button below and we will take you to correct site: www.technomex.eu

Continue here Correct site
Ta strona wykorzystuje ciasteczka w celu prowadzenia statystyk. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby [dowiedzieć się więcej], w tym jak zarządzać plikami cookies. Rozumiem

Nowy program dofinansowań

 • Data
15 grudnia 2016 opublikowane w Nowości

Do 85% - woj. Warmińsko-Mazurskie

Zbliża się czas przyjmowania wniosków w kolejnym programie dofinansowań - tym razem dla województwa Warmińsko-Mazurskiego!

Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia / 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, RPO Warmińsko-mazurskiego! Wnioski składać można od 30 grudnia 2016 roku do 28 lutego 2017. Dofinansowanie możliwe do uzyskania nawet na poziomie 85%! Więcej informacji poniżej.


DLA KOGO?

Wspierane będą projekty w placówkach podzielonych na 3 grupy:

 • Schemat A – dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Przeznaczony jest dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które realizują świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i/lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i nie oferują stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:
  • doposażenie podmiotów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, sprzęt – jako element projektu).
 • Schemat B - przeznaczony jest dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które realizują stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne dla mieszkańców przynajmniej jednego powiatu (z wyłączeniem ośrodków specjalistycznych):
  • doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (wraz z zastosowaniem TIK - oprogramowanie sprzęt – jako element projektu);
  • budowa, rozbudowa, modernizacja ww. podmiotów (w tym, w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych) – inwestycje w obiekty i zakup wyposażenia (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, sprzęt – jako element projektu).
 • Schemat C - przeznaczony jest dla ośrodków specjalistycznych, tj. podmiotów leczniczych, w których przynajmniej na 3 oddziałach świadczenia wysokospecjalistyczne stanowią ponad 20% wartości wykonywanych świadczeń 1 oraz podmioty monospecjalistyczne prowadzące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w trybie dłuższym niż jednodniowe:
  • doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, sprzęt – jako element projektu);
  • budowa, rozbudowa, modernizacja ww. podmiotów (w tym, w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych) – inwestycje w obiekty i zakup wyposażenia (wraz z zastosowaniem TIK - oprogramowanie sprzęt – jako element projektu).

Jaki sprzęt spełni wymagania? Zapytaj Handlowca: Paweł Rzepa, 664 724 002


PREFERENCJE

Promowane będą projekty z obszarów:

 • OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych;
 • OSI – Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej.

Ponadto promowane będą projekty:

 • efektywne kosztowo i realizowane przez podmioty, które wykazują największą efektywność finansową,
 • przewidujące działania konsolidacyjne i inne formy współpracy podmiotów leczniczych,
 • działania w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji wewnątrz podmiotów leczniczych, w celu maksymalizacji wykorzystania infrastruktury, w tym sąsiadującej, oraz stopnia jej dostosowania do istniejących deficytów.

Wsparcie ukierunkowane będzie na grupy chorób, stanowiących główne przyczyny niezdolności do pracy i umieralności wśród mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego (choroby nowotworowe, układu krążenia, układu kostno-stawowo-mięśniowego, od kleszczowe, układu oddechowego). W uzasadnionych sytuacjach część środków może zostać przeznaczona na rozwiązywanie problemów dotyczących innych grup chorobowych (wynikających z analizy sytuacji demograficzno-epidemiologicznej) oraz w wąskim zakresie zidentyfikowanych specyficznych ograniczeń w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

TERMIN REALIZACJI

Realizacja projektów musi zakończyć się do 30 września 2018 roku (projekty dot. rozbudowy i modernizacji do 31 grudnia 2020 roku). Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach jednego schematu.

KWOTA DOFINANSOWANIA

Kwota przeznaczona do dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28- 001/16 tj. kwota alokacji wynosi: 10 520 008,00 EURO co daje kwotę 45 558 998,64 PLN, liczoną po kursie 4,3307 EUR/PLN3 ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w podziale na:

 • Schemat A – 940 000,00 EUR (4 070 858,00 PLN),
 • Schemat B – 4 790 004,00 EUR (20 744 070,32 PLN),
 • Schemat C – 4 790 004,00 EUR (20 744 070,32 PLN).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). W przypadku projektów generujących dochód - maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

 • Schemat A: minimalna wartość 50 000 PLN, maksymalna wartość 300 000 PLN;
 • Schemat B: minimalna wartość 300 000 PLN, maksymalna wartość 5 000 000 PLN;
 • Schemat C: minimalna wartość minimalna 500 000 PLN.
TERMIN SKŁADANIA

Wnioski wraz z załącznikami składane są w terminie: od 30 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r.

INFORMACJE I POMOC

Kultura i Infrastruktura Społeczna. Informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

 • 89 52 19 629, 89 52 19 634, 89 52 19 392, 89 52 19 638, 89 52 19 373, 89 52 19 645,
 • fax: 89 52 19 682, 89 52 19 679.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udzielają również Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w godzinach pracy: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek-piątek 7:30-15:30:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85, 89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

Więcej informacji na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Regulamin konkursu: czytaj PDF

 

Nasi partnerzy
Facebook
Kontakt
zobacz stronę kontakt

Kontakt

Wyślij wiadomość

Zamknij
Zamknij

Twoja wiadomość została wysłana. Niebawem skontaktujemy się z Tobą.

ZAPISZ SIĘ

na nasz newsletter

Wprowadź swój adres email aby zapisać się do newslettera

Zamknij
Przychodnia