Ta strona wykorzystuje ciasteczka w celu prowadzenia statystyk. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby [dowiedzieć się więcej], w tym jak zarządzać plikami cookies. Rozumiem

Nowy program dofinansowań

 • Data
15 grudnia 2016 opublikowane w Nowości

Do 85% - woj. Warmińsko-Mazurskie

Zbliża się czas przyjmowania wniosków w kolejnym programie dofinansowań - tym razem dla województwa Warmińsko-Mazurskiego!

Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia / 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, RPO Warmińsko-mazurskiego! Wnioski składać można od 30 grudnia 2016 roku do 28 lutego 2017. Dofinansowanie możliwe do uzyskania nawet na poziomie 85%! Więcej informacji poniżej.


DLA KOGO?

Wspierane będą projekty w placówkach podzielonych na 3 grupy:

 • Schemat A – dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Przeznaczony jest dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które realizują świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i/lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i nie oferują stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:
  • doposażenie podmiotów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, sprzęt – jako element projektu).
 • Schemat B - przeznaczony jest dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które realizują stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne dla mieszkańców przynajmniej jednego powiatu (z wyłączeniem ośrodków specjalistycznych):
  • doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (wraz z zastosowaniem TIK - oprogramowanie sprzęt – jako element projektu);
  • budowa, rozbudowa, modernizacja ww. podmiotów (w tym, w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych) – inwestycje w obiekty i zakup wyposażenia (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, sprzęt – jako element projektu).
 • Schemat C - przeznaczony jest dla ośrodków specjalistycznych, tj. podmiotów leczniczych, w których przynajmniej na 3 oddziałach świadczenia wysokospecjalistyczne stanowią ponad 20% wartości wykonywanych świadczeń 1 oraz podmioty monospecjalistyczne prowadzące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w trybie dłuższym niż jednodniowe:
  • doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, sprzęt – jako element projektu);
  • budowa, rozbudowa, modernizacja ww. podmiotów (w tym, w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych) – inwestycje w obiekty i zakup wyposażenia (wraz z zastosowaniem TIK - oprogramowanie sprzęt – jako element projektu).

Jaki sprzęt spełni wymagania? Zapytaj Handlowca: Paweł Rzepa, 664 724 002


PREFERENCJE

Promowane będą projekty z obszarów:

 • OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych;
 • OSI – Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej.

Ponadto promowane będą projekty:

 • efektywne kosztowo i realizowane przez podmioty, które wykazują największą efektywność finansową,
 • przewidujące działania konsolidacyjne i inne formy współpracy podmiotów leczniczych,
 • działania w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji wewnątrz podmiotów leczniczych, w celu maksymalizacji wykorzystania infrastruktury, w tym sąsiadującej, oraz stopnia jej dostosowania do istniejących deficytów.

Wsparcie ukierunkowane będzie na grupy chorób, stanowiących główne przyczyny niezdolności do pracy i umieralności wśród mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego (choroby nowotworowe, układu krążenia, układu kostno-stawowo-mięśniowego, od kleszczowe, układu oddechowego). W uzasadnionych sytuacjach część środków może zostać przeznaczona na rozwiązywanie problemów dotyczących innych grup chorobowych (wynikających z analizy sytuacji demograficzno-epidemiologicznej) oraz w wąskim zakresie zidentyfikowanych specyficznych ograniczeń w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

TERMIN REALIZACJI

Realizacja projektów musi zakończyć się do 30 września 2018 roku (projekty dot. rozbudowy i modernizacji do 31 grudnia 2020 roku). Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach jednego schematu.

KWOTA DOFINANSOWANIA

Kwota przeznaczona do dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28- 001/16 tj. kwota alokacji wynosi: 10 520 008,00 EURO co daje kwotę 45 558 998,64 PLN, liczoną po kursie 4,3307 EUR/PLN3 ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w podziale na:

 • Schemat A – 940 000,00 EUR (4 070 858,00 PLN),
 • Schemat B – 4 790 004,00 EUR (20 744 070,32 PLN),
 • Schemat C – 4 790 004,00 EUR (20 744 070,32 PLN).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). W przypadku projektów generujących dochód - maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

 • Schemat A: minimalna wartość 50 000 PLN, maksymalna wartość 300 000 PLN;
 • Schemat B: minimalna wartość 300 000 PLN, maksymalna wartość 5 000 000 PLN;
 • Schemat C: minimalna wartość minimalna 500 000 PLN.
TERMIN SKŁADANIA

Wnioski wraz z załącznikami składane są w terminie: od 30 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r.

INFORMACJE I POMOC

Kultura i Infrastruktura Społeczna. Informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

 • 89 52 19 629, 89 52 19 634, 89 52 19 392, 89 52 19 638, 89 52 19 373, 89 52 19 645,
 • fax: 89 52 19 682, 89 52 19 679.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udzielają również Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w godzinach pracy: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek-piątek 7:30-15:30:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85, 89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

Więcej informacji na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Regulamin konkursu: czytaj PDF

 

Nasi partnerzy
Facebook
Kontakt
zobacz stronę kontakt

Kontakt

Wyślij wiadomość

Zamknij
Zamknij

Twoja wiadomość została wysłana. Niebawem skontaktujemy się z Tobą.

ZAPISZ SIĘ

na nasz newsletter

Wprowadź swój adres email aby zapisać się do newslettera

Zamknij
Przychodnia