Hello! We detected that you are outside the Poland.

You may continue to browse this website but we highly recommend that you visit Technomex international website, as the product and prices we offer here may not be available at your region.

Click on the button below and we will take you to correct site: www.technomex.eu

Continue here Correct site
Ta strona wykorzystuje ciasteczka w celu prowadzenia statystyk. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby [dowiedzieć się więcej], w tym jak zarządzać plikami cookies. Rozumiem

Projekt badawczy - MPDz

 • Data
19 czerwca 2019 opublikowane w Wydarzenia

Wspomaganie procesu rehabilitacji dzieci z MPDz

Wspomaganie procesu rehabilitacji dla pacjentów z MPDz​ 

6-tygodniowa terapia chodu


U dzieci oraz osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym (m.p.dz.) występuje wiele zaburzeń funkcjonalnych, w tym zaburzenia funkcji chodu, koordynacji ruchowej, kontroli posturalnej i równowagi ciała. Badania prowadzone w ostatnich latach wykazują, że odbudowa i adaptacja mózgu możliwa jest nawet wiele lat po jego uszkodzeniu u osób, u których prowadzony jest intensywny i systematyczny trening motoryczny.

W przypadkach osób z m.p.dz. ćwiczenia fizyczne niezbędne są w każdym wieku, nie tylko w celu uczenia się nowych funkcji ruchowych, ale również dla utrzymania osiągniętej sprawności fizycznej, siły mięśniowej i tolerancji wysiłkowej.

W ostatnich latach pojawiło się wiele nowoczesnych technologii dzięki którym zarówno terapia dzieci, jak i osób dorosłych z m.p.dz. może być skuteczna, wielokierunkowa i urozmaicona. Wśród tych terapii znaczące miejsce zajmują ćwiczenia przy pomocy szkieletów zewnętrznych oraz ćwiczenia wykorzystujące wirtualną rzeczywistość i sprzężenia zwrotne.

 

EGZOSZKIELET:

EksoGT™ to bioniczny szkielet zewnętrzny, który pomaga osobom z niedowładem lub porażeniem kończyn dolnych wstać i chodzić w sposób naturalny. Przy pomocy szkieletu zewnętrznego pacjentowi zapewnia się precyzyjny, prawidłowy i powtarzalny wzorzec chodu, co jest trudne podczas tradycyjnych ćwiczeń chodu. Dzięki ćwiczeniom na robocie wyzwalane są wielosynaptyczne odruchy nerwowe nawet w porażonych kończynach. W czasie ćwiczeń pacjent jest zabezpieczony przed upadkiem. Ćwiczenia są programowane indywidualnie dla danego pacjenta i odbywają się zawsze w asyście terapeuty.

Ćwiczenia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości i sprzężeń zwrotnych:

Zgodnie z zaleceniami Międzynarodowego Towarzystwa Rehabilitacji Wirtualnej (International Society for Virtual Rehabilitation) terapia wykorzystująca wirtualną rzeczywistość powinna być wdrażana do rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, w tym u osób z m.p.dz. Podczas ćwiczeń na monitorach wyświetlane są określone zadania do wykonania. Dzięki sprzężeniom zwrotnym pacjent może równocześnie obserwować i korygować dokładność wykonywanego przez siebie ćwiczenia. Terapia prowadzona w warunkach wirtualnej rzeczywistości pozwala na łączenie funkcji motorycznych z funkcjami poznawczymi, wymagając od pacjenta myślenia abstrakcyjnego, rozwiązywania zadań i zapamiętywania co pobudza plastyczność mózgu. Poziom trudności ćwiczeń dobiera się indywidualnie w zależności od możliwości poznawczych i funkcjonalnych danej osoby.   

Wirtualną rzeczywistość i sprzężenia zwrotne wykorzystuje się do nauki chodu na nowoczesnych bieżniach ruchomych, w ćwiczeniach kontroli posturalnej i równowagi ciała na platformach stabilometrycznych oraz w ćwiczeniach koordynacji ruchowej całego ciała.

DIAGNOSTYKA:

Terapia ruchowa osób z m.p.dz. musi być poprzedzona diagnostyką. Powinna to być
przede wszystkim dokładna diagnostyka funkcjonalna przeprowadzona przez terapeutę specjalizującego się w terapii osób z m.p.dz. Do diagnostyki należy również wykorzystywać nowoczesne technologie, takie jak komputerowa analiza ruchu całego ciała, ocena chodu na bieżni ruchomej oraz ocena kontroli posturalnej na platformach stabilometrycznych. 

 O PROGRAMIE BADAWCZYM:

Propozycja dotyczy uczestnictwa pacjenta w programie badawczym, który ma być realizowany przez Przychodnię Rehabilitacyjną Technomex w Gliwicach, Wydziały Fizjoterapii i Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowe Górniczej, we współpracy z klinikami dziecięcymi i ośrodkami rehabilitacyjnymi z całego kraju.

Pacjent będzie uczestniczył w 6-cio tygodniowej terapii, której celem będzie reedukacja chodu
z wykorzystaniem egzoszkieletu i bieżni ruchomych, reedukacja kontroli posturalnej, równowagi ciała i  koordynacji ruchowej na nowoczesnych urządzeniach wyposażonych w wirtualną rzeczywistość
i sprzężenia zwrotne.

Ćwiczenia będą prowadzone od poniedziałku do piątku w cyklach dwutygodniowych (2 tygodnie terapii /2 tygodnie przerwy ). Terapia będzie poprzedzona dokładną diagnostyką funkcjonalną przeprowadzoną przez terapeutę specjalizującego się w terapii m.p.dz.. Będzie również przeprowadzona precyzyjna analiza chodu i kontroli posturalnej. Badania będą wykonane trzykrotnie – bezpośrednio przed terapią, bezpośrednio po zakończeniu terapii oraz 3 miesiące po zakończeniu terapii.

KRYTERIA UDZIAŁU W PROGRAMIE BADAWCZYM

Diagnostyka oraz terapia prowadzone w programie badawczym są bezpłatne.

W badaniu mogą wziąć udział:

 • Dzieci i osoby dorosłe ze stwierdzonym mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • Minimalna wysokość ciała 150 cm,
 • Umiejętność samodzielnego chodzenia lub chodzenia z pomocą (przejście co najmniej 4-5 metrów samodzielnie, z balkonikiem, o kulach lub z przytrzymaniem za jedną rękę przez osobę towarzyszącą),
 • Brak przeciwwskazań do przeprowadzenia treningu chodu na egzoszkielecie ze strony narządu ruchu lub innych układów,
 • Minimum 12 miesięcy od podania toksyny botulinowej oraz brak zabiegów operacyjnych wykonywanych w obrębie kończyn dolnych,
 • Umiejętność współpracy z terapeutą (spełnianie poleceń),
 • Pisemna zgoda na udział w badaniu, w przypadkach dzieci zgoda rodziców lub opiekunów.

 

Przeciwwskazaniami do terapii są między innymi:

 • Przykurcze w stawach kolanowych powyżej 20 stopni,
 • Znaczne deformacje stóp,
 • Zaawansowana osteoporoza,
 • Padaczka lekooporna,
 • Uszkodzenia skóry w okolicach tułowia i kończyn dolnych,
 • Przeciwwskazania kardiologiczne do treningu chodu,

 

Warunki zgłoszenia do projektu jest napisanie maila na adres  rejestracja@drogadosprawnosci.pl z danymi:

-numer kontaktowy,

-wiek dziecka,

-adres zamieszkania,

-imię i nazwisko opiekuna.


 

*filmy ukazują procesy rehabilitacyjne w latach poprzednich, mogą się różnić z obcymi metodami rehabilitacji. 

Nasi partnerzy
Facebook
Kontakt
zobacz stronę kontakt

Kontakt

Wyślij wiadomość

Zamknij
Zamknij

Twoja wiadomość została wysłana. Niebawem skontaktujemy się z Tobą.

Przychodnia
SKLEP