Hello! We detected that you are outside the Poland.

You may continue to browse this website but we highly recommend that you visit Technomex international website, as the product and prices we offer here may not be available at your region.

Click on the button below and we will take you to correct site: www.technomex.eu

Continue here Correct site
Ta strona wykorzystuje ciasteczka w celu prowadzenia statystyk. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby [dowiedzieć się więcej], w tym jak zarządzać plikami cookies. Rozumiem

Nowe źródła finansowania z UE dla województwa kujawsko-pomorskiego.

  • Data
23 sierpnia 2017 opublikowane w Dotacje Unijne

1. Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-128/17]

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

  • projekty polegające na wyposażeniu w sprzęt medyczny.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez: podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

  • samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej;
  • przedsiębiorstwo;
  • jednostkę budżetową;
  • lekarza, który wykonuje swój zawód w ramach działalności leczniczej i udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • pielęgniarkę, która wykonuje swój zawód w ramach działalności leczniczej i udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Termin składania wniosków:  13.10.2017 r.

 

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=154

2. Działanie 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji [konkurs nr RPKP.01.01.00-IZ.00-04-122/17]

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

- jednostkę naukową[1];
- konsorcjum [2] jednostek naukowych;
- konsorcjum jednostek naukowych i przedsiębiorstw

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty polegające na:

-Rozwoju publicznej infrastruktury B+R jednostek naukowych o wysokim potencjale poprzez m.in. budowę [1] lub przebudowę[2] lub remont[3] obiektów oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Termin składania wniosków: 11.09.2017 r.

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=152

3. Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-125/17]

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

-podmiot wykonujący działalność leczniczą[1], udzielający świadczeń opieki zdrowotnej[2] w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej bądź rozszerzający swoją działalność o świadczenia w zakresie opieki długoterminowej na obszarze powiatu, w którym do tej pory nie prowadzono takiej działalności (z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach POIiŚ).

-spółkę z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, realizującą przedsięwzięcia medyczne na rzecz podmiotu leczniczego wymienionego w pkt. 1.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

-Przeprowadzenie niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych inwestycji, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.

-Wyposażenie w sprzęt medyczny.

Termin składania wniosków:  15.09.2017 r.

 

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=151

4. Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-126/17]

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

-podmiot wykonujący działalność leczniczą[1], udzielający świadczeń opieki zdrowotnej[2] w zakresie leczenia szpitalnego lub rehabilitacji leczniczej, dla którego organem założycielskim jest samorząd województwa (z wyłączeniem jednostek działających w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego);

-spółkę z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, realizującą przedsięwzięcia medyczne na rzecz podmiotu leczniczego wymienionego w pkt. 1.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

-Przeprowadzenie niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych inwestycji, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.

-Wyposażenie w sprzęt medyczny.

Termin składania wniosków: 15.09.2017 r.

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=149

5. Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17]

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

Regionalny podmiot leczniczy[1], udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia szpitalnego ogólnego (tj. na podstawie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ):

-samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej;

-przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

-Przeprowadzenia niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych inwestycji, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.

-Wyposażenia w sprzęt medyczny.

Termin składania wniosków: 15.09.2017 r.

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=114

Nasi partnerzy
Facebook
Kontakt
zobacz stronę kontakt

Kontakt

Wyślij wiadomość

Zamknij
Zamknij

Twoja wiadomość została wysłana. Niebawem skontaktujemy się z Tobą.

Przychodnia
SKLEP