Ta strona wykorzystuje ciasteczka w celu prowadzenia statystyk. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby [dowiedzieć się więcej], w tym jak zarządzać plikami cookies. Rozumiem

Nowe źródła finansowania z UE dla województwa kujawsko-pomorskiego.

  • Data
23 sierpnia 2017 opublikowane w Dotacje Unijne

1. Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-128/17]

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

  • projekty polegające na wyposażeniu w sprzęt medyczny.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez: podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

  • samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej;
  • przedsiębiorstwo;
  • jednostkę budżetową;
  • lekarza, który wykonuje swój zawód w ramach działalności leczniczej i udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • pielęgniarkę, która wykonuje swój zawód w ramach działalności leczniczej i udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Termin składania wniosków:  13.10.2017 r.

 

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=154

2. Działanie 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji [konkurs nr RPKP.01.01.00-IZ.00-04-122/17]

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

- jednostkę naukową[1];
- konsorcjum [2] jednostek naukowych;
- konsorcjum jednostek naukowych i przedsiębiorstw

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty polegające na:

-Rozwoju publicznej infrastruktury B+R jednostek naukowych o wysokim potencjale poprzez m.in. budowę [1] lub przebudowę[2] lub remont[3] obiektów oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Termin składania wniosków: 11.09.2017 r.

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=152

3. Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-125/17]

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

-podmiot wykonujący działalność leczniczą[1], udzielający świadczeń opieki zdrowotnej[2] w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej bądź rozszerzający swoją działalność o świadczenia w zakresie opieki długoterminowej na obszarze powiatu, w którym do tej pory nie prowadzono takiej działalności (z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach POIiŚ).

-spółkę z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, realizującą przedsięwzięcia medyczne na rzecz podmiotu leczniczego wymienionego w pkt. 1.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

-Przeprowadzenie niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych inwestycji, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.

-Wyposażenie w sprzęt medyczny.

Termin składania wniosków:  15.09.2017 r.

 

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=151

4. Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-126/17]

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

-podmiot wykonujący działalność leczniczą[1], udzielający świadczeń opieki zdrowotnej[2] w zakresie leczenia szpitalnego lub rehabilitacji leczniczej, dla którego organem założycielskim jest samorząd województwa (z wyłączeniem jednostek działających w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego);

-spółkę z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, realizującą przedsięwzięcia medyczne na rzecz podmiotu leczniczego wymienionego w pkt. 1.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

-Przeprowadzenie niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych inwestycji, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.

-Wyposażenie w sprzęt medyczny.

Termin składania wniosków: 15.09.2017 r.

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=149

5. Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17]

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

Regionalny podmiot leczniczy[1], udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia szpitalnego ogólnego (tj. na podstawie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ):

-samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej;

-przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

-Przeprowadzenia niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych inwestycji, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.

-Wyposażenia w sprzęt medyczny.

Termin składania wniosków: 15.09.2017 r.

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=114

Nasi partnerzy
Facebook
Kontakt
zobacz stronę kontakt

Kontakt

Wyślij wiadomość

Zamknij
Zamknij

Twoja wiadomość została wysłana. Niebawem skontaktujemy się z Tobą.

ZAPISZ SIĘ

na nasz newsletter

Wprowadź swój adres email aby zapisać się do newslettera

Zamknij
Przychodnia