Ta strona wykorzystuje ciasteczka w celu prowadzenia statystyk. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby [dowiedzieć się więcej], w tym jak zarządzać plikami cookies. Rozumiem

Projekty Unijne

Gliwice, 22 czerwca 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/9.2.6/TECHNOMEX/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Rozwój regionalnych usług rehabilitacyjnych służących przywracaniu i/lub poprawie zdrowia krokiem do deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi.”, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Treść zapytania ofertowego


Gliwice, 24 maja 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/33/2017

 

ORGANIZACJA UDZIAŁU W TARGACH FIME 2017

W związku z realizacją projektu w ramach działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” , Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Dane składającego zapytanie ofertowe:
PHU Technomex Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
NIP 6310000138 KRS 0000127793
Przedmiot działalności zmawiającego
32, 50, z, produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Opis przedmiotu zapytania ofertowego:
W związku z planowanym udziałem Zamawiającego w targach FIME 2017 w Orlando w dniach 8-10 sierpnia 2017 (dalej również jako „Targi”) ogłaszamy zapytanie ofertowe na realizację wymienionych poniżej usług:

 • Wynajem powierzchni wystawienniczej;
 • Zabudowa stoiska
 • Obsługa techniczna stoiska
 • Transport eksponatów

Zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 - Wykaz usług

Wybór oferty

 


Gliwice, 11 maja 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2.1/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie laboratorium badawczego metod rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Treść zapytania ofertowego


Gliwice, 11 maja 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2.1/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie laboratorium badawczego metod rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Treść zapytania ofertowego

Wydłużenie terminu składania ofert i zmiana w treści ogłoszenia


Gliwice, 11 maja 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2.1/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie laboratorium badawczego metod rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Treść zapytania ofertowego


 

Gliwice, 11 maja 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2.1/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie laboratorium badawczego metod rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Treść zapytania ofertowego


Gliwice, 11 maja 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2.1/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie laboratorium badawczego metod rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Treść zapytania ofertowego


 

Gliwice, 11 maja 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2.1/Technomex/2017

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Utworzenie laboratorium badawczego metod rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie Zamawiający w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Treść zapytania ofertowego


Gliwice, 28 kwietnia 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/33/2017

ZAKUP USŁUGI DORADCZEJ DOTYCZĄCEJ WEJŚCIA TECHNOMEX NA RYNKI PERSPEKTYWICZNE – USA ORAZ CHINY

W związku z realizacją projektu w ramach działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” , Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Nr umowy: POIR.03.03.03-24-0007/16-00

Dane składającego zapytanie ofertowe

 • PHU Technomex Sp. z o.o.
 • Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
 • NIP 631 000 01 38 KRS 0000127793

Opis przedmiotu zapytania ofertowego

 • Zakup usługi doradczej dotyczącej wejścia TECHNOMEX na rynek perspektywiczny – USA,
 • Zakup usługi doradczej dotyczącej wejścia TECHNOMEX na rynek perspektywiczny – CHINY

Treść zapytania ofertowego

Wyniki


Realizacja projektu „Zwiększenie rozpoznawalności marek produktowych Spółki TECHNOMEX na rynkach zagranicznych poprzez udział w branżowym programie promocji”.

Beneficjent: PHU Technomex Sp. z o.o.

Krótki opis projektu: Przedmiotem niniejszego projektu jest udział Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego TECHNOMEX Sp. z o.o. w programie promocji branży sprzętu medycznego poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie rozpoznawalności marki TECHNOMEX na rynkach zagranicznych oraz rozszerzenie dotychczasowej działalności eksportowej, w efekcie czego przewidywany jest wzrost wolumenu sprzedaży eksportowej.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania promocyjne:

1. Udział w charakterze wystawcy w działaniach targowych

2. Zakup usług doradczych w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne

3. Zakup usług szkoleniowych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy

Wartość projektu: 1 087 443.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 663 075.00 PLN

Program operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


Gliwice, 23.02.2017 r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: finanse@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 2017/U2

Na zakup 22 tabletów wraz z klawiaturą i etui

Treść zapytania ofertowego

Załącznik 1

Załącznik 2

Wynik zapytania ofertowego


Gliwice, 23.02.2017 r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: finanse@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 2017/U1

Na zakup systemu antyspamowego i antywirusowego

Treść zapytania ofertowego

Załącznik 1

Załącznik 2

Wybór oferty


 

Gliwice, 23.12.2016r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: finanse@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 2016/U6

Na migrację danych aktualnie gromadzonych i przetwarzanych w systemie Perfect Expert

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Ogłoszenie wyników


Gliwice, 23.12.2016r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: finanse@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 2016/U5

Na zakup macierzy dyskowej niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa danych

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Ogłoszenie wyników


Gliwice, 15.12.2016r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: finanse@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 2016/U4

Na zakup macierzy dyskowej niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa danych

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o unieważnieniu


 

Gliwice, 9.12.2016r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: mgrossy@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 2016/U3

Na migrację danych aktualnie gromadzonych i przetwarzanych w systemie Perfect Expert

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o unieważnieniu postepowaniaGliwice,  28.10.2016r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: mgrossy@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 4/33/2016

Zakup usługi transportu i spedycji eksponatów wraz z ubezpieczeniem

Szczegóły w załączniku


Gliwice,  28.10.2016r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: mgrossy@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 3/33/2016

Wynajem powierzchni wystawienniczej podczas targów MEDICA 2016

Szczegóły w załączniku


Gliwice,  28.10.2016r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: mgrossy@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 2/33/2016

Wynajem zabudowy targowej wraz z obsługą techniczną na targi MEDICA 2016

Szczegóły w załączniku


Gliwice,  28.10.2016r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: mgrossy@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 1/33/2016

Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych drukowanych anglojęzycznych

Szczegóły w załączniku


Gliwice, 28.10.2016r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: mgrossy@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350


Zapytanie ofertowe 2016/U2

Na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu ERP dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowego i usługowego oraz przeszkolenie użytkowników.

Szczegóły w załączniku

Wybór oferty


Gliwice,  14.10.2016r.

Dane składającego zapytanie ofertowe:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: finanse@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

Zapytanie ofertowe 2016/U1

Zakup zintegrowanego systemu ERP dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowego i usługowego

 

W związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.3. – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne ogłaszamy niniejszym nabór ofert.

Niniejsze postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Szczegóły w załącznikach:


ZAPYANIE OFERTOWE

Gliwice, dn. 14.06.2016r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:  
Nocleg dla dwóch pracowników przedsiębiorcy na targi MEDICA 2016, 14-17 Listopada 2016, Dusseldorf/Niemcy 
Zakup dokonany jest w ramach:

 • oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
 • działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
 • poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 

Specyfikacja:
Hotel:
Ilość miejsc hotelowych :  2 (osobne łóżka)
Dzień przyjazdu: 13.11.2016
Dzień wyjazdu: 17.11.2016
Lokalizacja:  ESSEN, Niemcy
Internet: dostępny w pokoju
Parking: 1 miejsce

Złożona oferta powinna zawierać:

 • datę sporządzenia,
 • cenę, 
 • termin ważności oferty
 • potwierdzenie spełnienia powyższych warunków 


Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: export@technomex.pl, lub dostarczona do siedziby zamawiającego:

PHU TECHNOMEX Sp. z o.o.
ul. Szparagowa 15
44-141 Gliwice
Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.technomex.pl


Termin składania ofert upływa w dniu 16 czerwca 2016 roku do godz. 10:00. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

LP Nazwa Waga - ilość punktów
1 Cena 100
  Razem 100

Wybór oferty dokumentowany zostanie protokołem, do którego załączone zostaną zebrane oferty. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu  o ustalone kryteria.

Szczegóły w załączniku


Gliwice dn. 06.10.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na

1. Wynajęcie powierzchni wystawienniczej (40 m2)

2. Wynajem zabudowy dla tej powierzchni wystawienniczej

3. Usługa w zakresie obsługi technicznej, w tym nagłośnienia i oświetlenia

W ramach udziału w targach MEDICA 2014, 12-15 listopada 2014, Dusseldorf

Zakup dokonany jest w ramach realizacji Branżowego programu promocji branży produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej - Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Tytuł Projektu: „WZROST UDZIAŁU EKSPORTU PRODUKTÓW FIRMY TECHNOMEX”

Szczegóły w załączniku

 


                

                                                                              Gliwice dn. 06.10.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na

- Przelot dla pracownika przedsiębiorcy

na targi ARAB HEALTH 2015, 26-29 stycznia 2015, Dubaj

Zakup dokonany jest w ramach realizacji Branżowego programu promocji branży produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej - Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Tytuł Projektu: „WZROST UDZIAŁU EKSPORTU PRODUKTÓW FIRMY TECHNOMEX”

Szczegóły w załączniku

 


Gliwice 18.09.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Firma Technomex Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, w związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do produkcji profesjonalnych basenów rehabilitacyjnych” zwraca się z prośba o przedstawienie oferty cenowej na zakup specjalistycznych narzędzi do montażu basenu.

Szczegóły w załączniku


Gliwice 16.09.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Firma Technomex Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, w związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do produkcji profesjonalnych basenów rehabilitacyjnych” zwraca się z prośba o przedstawienie oferty cenowej na zakup oprogramowania do sterowania basenem wraz z dokumentacją.

           

Szczegóły w załączniku


Gliwice 16.09.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Firma Technomex Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, w związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do produkcji profesjonalnych basenów rehabilitacyjnych” zwraca się z prośba o przedstawienie oferty cenowej na zakup urządzenia do pakowania i zabezpieczania basenu na czas transportu.

           

Szczegóły w załączniku

 


Gliwice dn. 04.09.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na

- Przejazd oraz nocleg dla pracownika przedsiębiorcy

na targi ARAB HEALTH 2015, 26-29 stycznia 2014, Dubaj

Zakup dokonany jest w ramach realizacji Branżowego programu promocji branży produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej - Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Tytuł Projektu: „WZROST UDZIAŁU EKSPORTU PRODUKTÓW FIRMY TECHNOMEX”

Szczegóły w załączniku.

 


Przedsiębiorstwo PHU TECHNOMEX Sp. z o.o. stawiając na doskonalenie i rozszerzenie oferty handlowej dla naszych klientów bierze udział w jednym z projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Opis projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.                  

 „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do produkcji profesjonalnych basenów rehabilitacyjnych”


Beneficjent: PHU TECHNOMEX Sp. z o.o.

Wartość dofinansowania: 216.000 PLN

Wartość projektu: 447.200 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 


„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

„WZROST UDZIAŁU EKSPORTU PRODUKTÓW FIRMY TECHNOMEX”

Firma PHU Technomex Sp. z o.o. wzięła udział w targach EXPOMED Eurasia Stambuł w dniach 03-06.04.2014r. w ramach Branżowego Programu Promocji o charakterze ogólnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TECHNOMEX Sp. z o.o.

Wartość dofinansowania: 47.250,00 PLN

Wartość projektu:  77.490,00 PLN

Nr umowy: POIG.06.05.02-00-551/13-00


Oś priorytetowa 6 – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.5 – Promocja polskiej gospodarki

Poddziałanie 6.5.2 – Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Gospodarki


Gliwice dn. 23.04.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: 

- nocleg dla dwóch pracowników przedsiębiorcy

na targi MEDICA 2014, 11-15 listopada 2014, Dusseldorf

Zakup dokonany jest w ramach realizacji Branżowego programu promocji branży produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej - Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Tytuł Projektu: „WZROST UDZIAŁU EKSPORTU PRODUKTÓW FIRMY TECHNOMEX”

Szczegóły w załączniku


                         Gliwice dn. 22.04.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: 

1. Wynajęcie powierzchni wystawienniczej (9 m2)

2. Wynajem zabudowy dla tej powierzchni wystawienniczej

3. Usługa w zakresie obsługi technicznej, w tym nagłośnienia i oświetlenia

W ramach udziału w targach FIME 2014, 06-08 sierpnia 2014, Miami

Zakup dokonany jest w ramach realizacji Branżowego programu promocji branży produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej - Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Tytuł Projektu: „WZROST UDZIAŁU EKSPORTU PRODUKTÓW FIRMY TECHNOMEX”

Szczegóły w załączniku


Gliwice dn. 15.04.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: 

- Przejazd oraz nocleg dla pracownika przedsiębiorcy

na targi FIME 2014, 06-08 sierpnia 2014, Miami

Zakup dokonany jest w ramach realizacji Branżowego programu promocji branży produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej - Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Tytuł Projektu: „WZROST UDZIAŁU EKSPORTU PRODUKTÓW FIRMY TECHNOMEX”

Szczegóły w załączniku


                Gliwice dn. 24.02.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na

- Zakup usługi transportu i spedycji eksponatów wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną

na targi EXPOMED 2014, 03-06 kwietnia 2014, Istambuł/Turcja (Tereny Wystawowe „TÜYAP FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTER” – Istambuł/Turcja).

Zakup dokonany jest w ramach realizacji programu promocji o charakterze ogólnym na terenie Turcji - Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Tytuł Projektu: „Wzrost udziału eksportu produktów firmy Technomex”

Szczegóły w załączniku


                               Gliwice dn. 24.02.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na

- Przejazd oraz nocleg dla pracownika przedsiębiorcy

na targi EXPOMED 2014, 03-06 kwietnia 2014, Istambuł/Turcja (Tereny Wystawowe „TÜYAP FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTER” – Istambuł/Turcja).

Zakup dokonany jest w ramach realizacji programu promocji o charakterze ogólnym na terenie Turcji - Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Tytuł Projektu: „Wzrost udziału eksportu produktów firmy TECHNOMEX”

 

Szczegóły w załączniku

 


17.12.2013r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: biuro@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 6 – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

 • Działanie 6.5 – Promocja polskiej gospodarki
 • Poddziałanie 6.5.2 – Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Gospodarki

Nr umowy UDA.POIG.06.05.02-00-090/12-00

Niniejszym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zabudowę stoiska wystawowego o pow 12m2 ,podczas targów medycznych ARAB HEALTH w Dubaju w dniach 27-30.01

 • Założenia
 • wykładzina dywanowa
 • zaplecze gospodarcze z drzwiami
 • Monitor LED min 40”
 • lada informacyjna
 • Krzesło barowe, stół, stojaki na foldery
 • Chętnie rozpatrzymy również propozycję innych rozwiązań zabudowy stoiska.

 

Zwracamy się również z prośbą o oferty na usługę w zakresie obsługi technicznej, w tym nagłośnienia i oświetlenia

Oferty proszę składać do dnia: 22.12.2013r. W formie elektronicznej na adres mailowy: mlos@technomex.pl lub w formie tradycyjnej na adres siedziby. Oferta powinna zawierać cenę końcową ( uwzględniająca wszystkie koszty dodatkowe)

 


Zapytanie ofertowe 2013/E2

 

Zamawiający:

PHU „Technomex” Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
email: biuro@technomex.pl
www.technomex.pl
tel./fax: +48 32 401 0350

 

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Nr umowy UDA-POIG.08.02.00-24-031/13-00 "Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B celem optymalizacji wymiany handlowej pomiędzy PHU TECHNOMEX Sp. z o.o. i partnerami"

 

Ogólne warunki związane z ofertą:
Oferty należy składać do dnia 30.11.2013 na adres mlos@technomex.pl lub jfranczyk@technomex.pl bądź w siedzibie firmy ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice.
Oferty proszę składać na wzorze będącym załącznikiem do niniejszego Zapytania Ofertowego (Zał. Nr 1)

 

Opis przedmiotu zamówienia:

LP. Nazwa Towaru Szt.
1. Zakup oprogramowania systemu B2B z 60 szt. licencji dostępowych, system CRM z modułami Alarmy o płatnościach i blokady; moduł mail; Dostawy; Komunikacja SMS; Kompetencje; Marketing; Premie i prowizje; Produkty; Zlecenia; moduły integracyjne i API, adaptery danych  1
2. Zakup usług szkoleniowych dla użytkowników systemu B2B (3 dni szkoleń po 8 godzin lekcyjnych dla 60 użytkowników) 1
3. Zakup zestawów komputerowych dla pracowników etatowych C2D 2,4GHz/4GB/2 50GB WIN 7PROF  35
4. Zakup monitorów komputerowych dla pracowników etatowych 22"
1680x1050 VGA, DVI-D 
35
5. Zakup usługi wdrożeniowej systemu B2B (168 rbh ) 1


 

Termin ważności oferty:

- 60 dni

Termin wykonania zamówienia:
- 31.07.2014

Kryterium wyboru:
- 100% cena


UWAGA!

W odpowiedzi na liczne zapytania zdecydowaliśmy się

Nasi partnerzy
Kontakt
zobacz stronę kontakt

Kontakt

Wyślij wiadomość

Zamknij
Zamknij

Twoja wiadomość została wysłana. Niebawem skontaktujemy się z Tobą.

ZAPISZ SIĘ

na nasz newsletter

Wprowadź swój adres email aby zapisać się do newslettera

Zamknij
Przychodnia